Archive: Tháng Bảy 5th, 2018

Nghịch luân hoàng giả (1-140 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 danh sĩ bàng vân chi tử, Bàng gia thảm án diệt môn người sống sót, vì báo thù diệt môn, bái tại trích tiên giáo môn xuống, tìm kiếm cơ hội báo thù rửa hận, võ công cao cường, cơ trí độc ác, nhưng đồng thời háo sắc ...

Zoombie không zoombie (cải biên nạp liệu bản) (1-240 chương + đồng nhân 19 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 kiểu mới virus đột nhiên bùng nổ, thế giới loài người nghênh đón tận thế. nhân vật chính cũng bị virus cuốn hút, nhưng virus tại nhân vật chính trong cơ thể sinh ra biến dị, tạo thành mình ý thức. vì loài ...

Reset Password