Archive: Tháng Tám 4th, 2018

Ta và mấy người phụ nhân chuyện cũ hồi ức lục (của ta chuyện cũ chi ta cùng với bạn gái trên mạng lần đầu tiên) (1-27 chương)

Muội muội bị ta khiêu khích thở hồng hộc, từ đâu cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ, ta xem thời cơ chín muồi rồi, dọn ra tay phải xốc lên trên thân tiểu ngực, hướng thân thể nàng bột nơi cổ nắm kéo, thủ không hoàn toàn lục ...

Reset Password