Archive: Tháng Chín 6th, 2018

Giới thiệu bộ sách: Kiếp trước, ta là một thiên tài tê liệt người, nhận hết Vận Mệnh nữ thần trêu chọc cùng khi dễ; kiếp này, ta là một cái lưu vong tướng môn ...

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bộ đội đặc chủng xuất thân trần nhất long, lại cam nguyện đến Giang Đô đại học làm một gã thông thường bảo an viên, các loại ...

Login/Register access is temporary disabled