Archive: Tháng Chín 6th, 2018

Máu đào thu mỹ truyền (1-9 cuốn 10 chương)

Giới thiệu bộ sách: Kiếp trước, ta là một thiên tài tê liệt người, nhận hết Vận Mệnh nữ thần trêu chọc cùng khi dễ; kiếp này, ta là một cái lưu vong tướng môn Hổ Tử, bị thụ tỷ muội thẩm thẩm cô cô đám bọn chúng che chở. Cho nên, ta phải nắm giữ vận ...

Đô thị phong nguyệt (phiêu hương đô thị) (1-309 chương + chỉnh sửa bản 1-100 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bộ đội đặc chủng xuất thân trần nhất long, lại cam nguyện đến Giang Đô đại học làm một gã thông thường bảo an viên, các loại diễm ngộ ngẫu nhiên mà đến, đô thị phong lưu, khắp nơi phiêu hương, đối mặt với một đám ...

Reset Password