Archive: Tháng Chín 6th, 2018

Giới thiệu bộ sách: Kiếp trước, ta là một thiên tài tê liệt người, nhận hết Vận Mệnh nữ thần trêu chọc cùng khi dễ; kiếp này, ta là một cái lưu vong tướng môn ...

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bộ đội đặc chủng xuất thân trần nhất long, lại cam nguyện đến Giang Đô đại học làm một gã thông thường bảo an viên, các loại ...

Enable registration in settings - general