Archive: Tháng Chín 11th, 2018
ĐỀ CỬ

Phong lưu Âu Dương Khắc (1-26 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Lại nói kia Ngưu gia thôn trong điếm, Hoàn Nhan hồng liệt, bành liền cả hổ đám người cấp Hoàng Dược Sư đuổi sau khi đi, lại duy chỉ có đã quên kia gảy chân Âu Dương Khắc, lúc này hắn đã đói bụng đã lâu, rốt cục nhịn ...

Reset Password