Archive: Tháng Chín 15th, 2018
ĐỀ CỬ

Đại Minh thiên hạ (1-77 chương + lý lần 1-2 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 tuyên phủ bắc dựa vào âm sơn, nam lâm dương sông, sơn xuyên xinh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt, làm có "Kinh tây thứ nhất phủ" mỹ dự, từ xưa vì nhung mã lao nhanh nơi, các triều đại đổi thay, phương bắc bộ tộc ...

Reset Password