Archive: Tháng Mười Một 11th, 2018

Phong lưu vương (1-320 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 Vũ Văn thác, Vũ Văn gia tộc người thừa kế! Lên núi tập võ, lại phong lưu tan tác, văn phòng thành phần tri thức giáp nữ lang, cảnh hoa mỹ nữ, thục phụ mỹ nữ giáo sư, minh tinh la lỵ đợi đều bị hắn thu nhận sử dụng ...

Sắc tiểu thiên (1-6 cuốn 13 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 không có âm mưu quỷ kế, không có lục đục với nhau, chỉ là một ngọn núi hài tử trưởng thành lịch trình. Tại có vài người trong mắt, hắn là cái phạm tội cưỡng gian, bởi vì khi hắn lúc mười ba tuổi, bởi vì vô tri, ...

Reset Password