Archive: Tháng Mười Hai 2nd, 2018
ĐỀ CỬ

Lạc nhạn trưởng ca (thuần phi diên đồ quyển) (1-4 cuốn 3 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Tung hoành tứ phương, thú cơ vì phi. Dạy dỗ nô bộc, thuần hóa con cái. Càng lấy này phong nhũ mông bự, eo nhỏ chân dài, mạo mỹ da trắng chi hình, địa vị cao đẹp đẽ quý giá khí, xếp đặt sắc dục thịnh yến. Nội dung ...

ĐỀ CỬ

Hồng phấn giai nhân (1-56 kết thúc + ngoại truyện + đồng nhân ngoại truyện 1-5. 3)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Cửu châu quốc, Bồng Lai cung. Một tòa u tĩnh rộng mở sân, bốn phía trồng các loại trân quý hoa cỏ, kèm theo núi giả Thanh Trì, chim hót hoa nở. Lúc này trong sân một khối trên cỏ xanh, một người mặc áo trắng, bộ ...

Reset Password