Archive: Tháng Mười Hai 14th, 2018

Đọa (1-12 chương + ngoại truyện 1-2 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Ta gọi nghị, đến Mĩ quốc đã rất nhiều năm rồi. Nhớ mang máng bước đầu tiên bước trên Mĩ quốc lãnh thổ thời điểm kia phân kích động, khi đó ta còn là cái đơn thuần đệ tử, chỉ vì học ở trường mà đến. Chắc chắn năm sau, ...

ĐỀ CỬ

Bí mật của ta bạn gái (1-2.1 + ngoại truyện 1 + tiếp theo 17-18 + đồng nhân 1-5)

Lời của tác giả: Này chương mười lăm chỉnh chương đặt ra là cá nhân ta thực yêu thích đấy, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, ta không thể tại tự thân tốt nhất dưới trạng thái đem hoàn thành cũng là ta nhất tiếc nuối. Đây là ngày ta gắng đạt tới ...

Reset Password