Archive: Tháng Một 17th, 2019
ĐỀ CỬ

Thiếu niên dục vọng (1-47 chương + ngoại truyện 1-3 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Năm nay trung học năm nhất, mười sáu tuổi ta ăn cơm trưa xong, chính một đường nhàn nhã hướng đồng học trương xương trong nhà đi đến, đã hẹn ở buổi chiều cùng nhau làm bài tập, thuận liền có thể cọ điểm sành ăn đấy. ...

Reset Password