Archive: Tháng Hai 27th, 2019
ĐỀ CỬ

Hi Linh Dâm Quốc (1 – 60 chương)

Thể loại: Thôi Miên . NTR Nguồn: Sắc hiệp viện Tên trung: 希灵淫国 Bản cải biên của khá nổi tiếng. Nhân vật chính chuyển sinh vào thế giới của tác phẩm sau đó dùng năng lực thôi miên để cắm sừng Trần Tuấn vốn là nhân vật chính thực sự của ...

ĐỀ CỬ

Lý tiểu vệ báo thù (1-24 chương + ngoại truyện 1-2)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Lý tiểu vệ là một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp, ít nhất tại mọi người trong mắt là như vậy, thoạt nhìn đầy người thịt béo, lại không thích nói chuyện hắn ở trong trường học là có cũng được mà không ...

Reset Password