Archive: Tháng Ba 5th, 2019
ĐỀ CỬ

Thiếu niên dục vọng (1-49 chương + ngoại truyện 1-3 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Năm nay trung học năm nhất, mười sáu tuổi ta ăn cơm trưa xong, chính một đường nhàn nhã hướng đồng học trương xương trong nhà đi đến, đã hẹn ở buổi chiều cùng nhau làm bài tập, thuận liền có thể cọ điểm sành ăn đấy. ...

Đi hướng nón xanh thâm uyên (kết thúc)

================================ Bản raw của text hiện tai là copy tay nên dù xử lý lỗi xuống dòng nhưng do text raw nên convert có mấy chỗ câu chú hơi chuối. Khi nào tìm được text raw ngon hơn thì ta sẽ edit và reup lại sau. Ae đọc tạm bản này ...

Reset Password