Archive: Tháng Ba 7th, 2019
ĐỀ CỬ

Giang hồ nghiệt duyên (1-15 chương + tiền truyện 1-6 + ngoại truyện 1-5 + ngụy tiếp theo 1-3 + chỉnh sửa bản 1-2 quyển 47 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 trăng sáng sao thưa, sáng tỏ ánh trăng như mặt nước cửa hàng tản ra ra, khiến cho yên tĩnh trong rừng nhiều hơn một phần an tường. nửa đêm sắp sửa tư quy ẩn, con đường u tối xoay người lại thâm sâu xa. Khúc ...

Reset Password