Archive: Tháng Ba 15th, 2019

Bộ đội đặc chủng trường học mật sự (1-14 chương + đồng nhân 1-7 thiên)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Này văn vẻ giảng thuật là ở một cái bồi dưỡng đặc thù nhân tài trong trường quân đội mặt phát sinh một ít chuyện xưa. Trong trường học có một đám tuổi trẻ xinh đẹp nữ trợ giáo, các nàng vì quốc phòng sự nghiệp, cam ...

Reset Password