Archive: Tháng Ba 30th, 2019

Cây hòe thôn nam nữ già trẻ nhóm (1-25 chương)

Lão Triệu đầu lúc này dục hỏa công tâm, ngươi chính là nói toạc đại thiên, hôm nay cũng không nên đem cỗ này lão tinh ngày tại nữ nhi ép lý không thể. Còn nữa nữ nhi ép lý đã ướt không còn hình dáng, trong lòng cũng là phi thường tưởng nam nhân đến ...

Cá long vũ (yêu đao ký tiền truyện) (01 quyển)

Tiền truyện của Yêu Đao Ký (một trong những bộ truyện sắc dài có cốt truyện hay không kém các bộ truyện không sắc khác), anh em nên đọc bộ Yêu Đao Ký trước nhé, hiện bộ này đã được update full trên Sắc Hiệp Viện, anh em search với từ khóa tên truyện ...

Bị lạc kiều thê (1-14 chương + đồng nhân 15-18 kết thúc + ngoại chương)

ội dung giới thiệu vắn tắt: Trở lại Bắc Kinh trong nhà lúc, đã là thứ Sáu buổi tối mau 11 điểm rồi. Nguyên bản dự tính phải ra khỏi kém ba tháng ta, bởi vì tổng bộ xảy ra chút trạng huống bị lâm thời triệu hồi, ta khẩn cấp mua buổi tối 7 điểm ...

Biến thái lộ ra thê lệ tử (1-20 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Tại Z thị khu vực phồn hoa nhất, đèn rực rỡ mới lên, tất cả mọi người mang theo một loại tâm tình vui thích tại chung quanh đi dạo, mua sắm. Lúc này Z thị ăn vặt phố nhân còn không phải rất nhiều, tam tam lưỡng ...

Reset Password