Archive: Tháng Tư 3rd, 2019
ĐỀ CỬ

Của ta mặt khác (nữ thần tự thuật trải qua) (1-22 chương + ngoại truyện 1-12 chương)

Tác giả lời mở đầu: Của ta bút danh kêu tịch tình, bởi vì nhìn lâu rất nhiều tình dục văn vẻ, cho nên tâm huyết của mình dâng lên cũng tưởng dựa theo ý nghĩ của chính mình viết nhất viết, này thiên là một cái thử thủy làm. Nhìn xem mọi người đối ...

ĐỀ CỬ

Hi Linh Dâm Quốc (1-61 chương)

Thể loại: Thôi Miên . NTR Nguồn: Sắc hiệp viện Tên trung: 希灵淫国 Bản cải biên của khá nổi tiếng. Nhân vật chính chuyển sinh vào thế giới của tác phẩm sau đó dùng năng lực thôi miên để cắm sừng Trần Tuấn vốn là nhân vật chính thực sự của ...

Reset Password