Archive: Tháng Một 2nd, 2020
ĐỀ CỬ

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Nhân vật chính bị Lưu Tinh đập trúng đầu, lại thần kỳ có "Thế giới điều chế hệ thống", cho là trở thành thần mà tồn tại, thế ...

Enable registration in settings - general