Archive: Tháng Năm 3rd, 2020

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 xuyên qua không đồng dạng như vậy 《 Thần Điêu 》 thế giới, ân thư cường thế trở về, thần cản sát thần, phật chắn giết phật, ...

Viết ở phía trước: Đâu có cuối tháng tám trước đổi mới, đĩa bay là rất coi trọng chữ tín đấy. Ân, này văn suy tính thật lâu, là ít nhiều mang có một chút ...

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 chuyện xưa ước chừng khởi điểm tại hai năm trước kia, năm ấy ta mười bảy tuổi, một cái đối tình yêu tỉnh tỉnh mê mê niên kỉ ...

Enable registration in settings - general