Archive: Tháng Năm 13th, 2020

Text cũ: 1-1516 chương 【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bản nhân là lần đầu tiên viết tiểu thuyết, hơn nữa lần đầu tiên vẫn là M hệ H tiểu thuyết. . . ...

Update - 2020.04.13Text cũ: 1-1516 chương

Text cũ: 1-44 chương Giữa hồ tiên tử này trong bụng mới an tâm một chút, vẫy vẫy tay làm thị nữ lui ra."Nhanh chút, động nhanh chút, luyện lâu như vậy võ ...

Update - 2020.04.10Text cũ: 1-44 chương

Text cũ: 1-51 chương Cứ như vậy, chúng ta một ly hai chén tam chén... Càng uống càng cao hứng. Chỉ chốc lát sau một lọ rượu đỏ liền uống hơn phân nửa bình, ...

Update - 2020.05.13Text cũ: 1-51 chương

Lý Đại Hải: Thiên tài (phong tử? ) khoa học gia, tận sức cho máy thời gian nghiên cứu chế tạo, rốt cục tại 2306 mùa màng công, lại gặp đến phong tồn. Nhưng khi ...

Enable registration in settings - general