Truyện Full

Vương tử kỵ sĩ (toàn bổn + ngoại truyện)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 phong cách: Nguyên sang nam nam hiện đại cao H chính kịch trường học cao H giới thiệu vắn tắt: song tính sinh tử trường học trong trẻo nhưng lạnh lùng dâm đãng thụ vẫn cảm thấy nhìn thấy công liền không ...

Lily (toàn bổn + tiếp theo thanh xuân nhúng chàm năm xưa 1-25 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bài này chỉ do tự sướng cùng hư cấu, cùng chân thật không quan hệ, cùng yêu sách không quan hệ, xin chớ dò số chỗ ngồi, xin chớ đoán liên tưởng, như có trùng hợp, đúng là bất hạnh... ======================== ...

Reset Password