Tag: Không sắc

Dương lục lang tân truyện (1-99 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 xuyên việt về kiếp trước, lại là dương lục lang. Bạch mã ngân thương, trò chơi bụi hoa, ngạo thị quần hùng, Vấn Thiên hạ ai là anh hùng. kim sa than, hai lang sơn, thất tử đi, một con trai trở về. Lý lăng bia, ...

Reset Password