Tag: Quan trường

Từng bước thăng chức (toàn bổn + nước ngoài)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 quan lộ từ từ, tùy thời phải chú ý mũi chân hướng, kém một bước, thường thường sẽ có địa ngục cùng thiên đường có khác. cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, lộ muốn từng bước một đi, như thế nào bước trên đỉnh phong, ...

Reset Password