Tag: Thôi miên

Bị thôi miên biểu muội hòa lão bà (1-6 kết thúc)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Những năm gần đây vẫn thực si mê thôi miên văn, mỗi khi nhìn đến mới vĩ đại văn vẻ, thường thường kích động không thôi, luôn luôn chính mình cử bút xúc động, hôm nay vừa vặn rỗi rãnh phú ở nhà, vậy cấu tứ một chút, ...

Tiểu triệu thôi miên thể thức (1-10 kết thúc + lời cuối sách)

Tiểu Triệu thực cẩn thận điệu thấp, bởi vì hắn hiểu được xem mặt duyệt sắc, tránh cho phiêu lưu, cái đó và gia đình của hắn bối cảnh có liên quan. Cho nên đến bây giờ mới thôi làm hết thảy đều là tiểu tâm dực dực tiến hành, hắn nghe qua rất nhiều ...

Reset Password