SẮC HIỆP VIÊN, SẮC LANG TỤ HỘI

Nơi tụ hội của các huynh đệ Sắc Lang, những cao thủ và thấp thủ yêu thích truyện sắc dâm.
Hàng nghìn đầu truyện trải rộng vô số thể loại, nặng nhẹ đủ cả
Điền tên truyện cần tìm vào dưới đây

Ra đời từ năm 2013

Bắt nguồn từ sự cay cú của của tên Admin (anh em có thể gọi là Lão Sắc) vì sự ra đi của một trong những diễn đàn Sắc dâm thế hệ đầu, diễn đàn Long Hổ Môn cùng việc mấy tên convert hở ra là thu phí truyện abcxyz này nọ. Vì lý do củ chuối đó, Sắc Hiệp Viện ra đời với mục đích là nơi Lão Sắc ta chia sẻ truyện sắc dâm với các anh em có chùng chí hướng. Và quan trọng là FREE… 99%

Và hiện tại, Sắc Hiệp Viện đã có

2258 đầu truyện
500 anh em
Có gì mới

Text ngày 26/06/2017

Text ngày 26/06/2017

Dẫn sói vào nhà chi thu dưỡng nhật kí (1-106 chương) Nữ nghiên bộ tam khoa (1-57 chương) Sắc thành (hội sở)2014 tuổi mạt yêu cầu viết bài · văn tâm điêu long (thứ bảy giới) album Ti ...

Text ngày 25/06/2017

Text ngày 25/06/2017

Kim dung hậu cung đàn mỹ lục (1-2 cuốn 63 chương) Trong hậu cung thái giám dỏm (1-533 chương) Trung học cô gái xinh đẹp bóng rổ viên cưỡng dâm thịnh yến (1-5+ nước ngoài 1-5+ tương lai ...

Text ngày 24/06/2017

Text ngày 24/06/2017

Của ta diễm ngộ kiếp sống Hào môn con dâu nuôi từ bé Lưu lạc hoa đô Siêu cấp cầm thú

Text ngày 23/06/2017

Text ngày 23/06/2017

Cảnh hoa làm bạn (1-42 chương + nước ngoài) Quyền lực mùi thơm của cơ thể (1-3 bộ 7) Thực dâm thực sa đọa (thực thuần thực mập mờ cải biên) (1-27 chương) Ti chi yêu -- ta cùng với nhất ...

Text ngày 22/06/2017

Text ngày 22/06/2017

Tam quốc vô song tiểu binh thôi miên truyền (1-23 chương) Thôi miên giáo sư cám dỗ thụ nghiệp (vòm trời truyền kỳ) (1-24 chương) Thôi miên hoàng dung Thôi miên lầu trọ (1-2 bộ 1 ...

Text ngày 21/06/2017

Text ngày 21/06/2017

Bí mật hoa viên (1-692) Bị ta dưỡng dục tiểu la lỵ nhóm (1-117 chương + nước ngoài thiên) Dạy dỗ thiên long em gái (1-2 bộ 174) Một người tuổi còn trẻ bảo mẫu tư mật nhật kí (Xinh đẹp ...

Text ngày 20/09/2017

Text ngày 20/09/2017

Âm dương thiên kinh (1-704) Của ta hoa hậu lớp đại mỹ nữ (1-525 chương) Cùng đàn mỹ mướn chung Dạy dỗ thiên kim (1-545) Hoa hoa công tử chi hoàn mỹ thế thân Mạnh nhất hoàn khố ...

Text ngày 19/06/2017

Text ngày 19/06/2017

Này mới không phải ta nghĩ muốn vận mệnh (1-933 chương) Nữ nhân viên công vụ nhật kí (1-2 cuốn 53 chương) Nữ nhân viên công vụ trầm luân (1-24 chương) Sau loan thôn những chuyện kia ...

Text ngày 18/06/2017

Text ngày 18/06/2017

Dẫn sói vào nhà chi thu dưỡng nhật kí (1-91 chương) LOVE (1-45 chương + nước ngoài 1-3 thiên) Mẹ con hủy diệt giả Ngự tỷ nữ cảnh sát (1-7 chương + ngoại thiên) Tà ác tiền thưởng hệ ...

Text ngày 17/06/2017

Text ngày 17/06/2017

Điền dã mùi hoa (nông thôn liệp diễm) Duyệt mỹ đô thị lục Loạn luân phong lưu Lưu manh thái giám Săn tình