Danh Sách Tác Giả

0-9
A
Á
Â
B
Ba Ba Sa Day0
Ba Bỉ Thỏa
Ba Hành Lưu
Ba Thái Chúc
Ba Tư Miêu Ái Hảo Giả Hiệp Hội
Bắc Băng Dương Khí Thủy
Bắc Đấu Tinh Ti
Bắc Kinh Khảo Áp
Bắc Kinh Ngoạn Chủ
Bắc Thần
Bắc Thần Tinh Dạ
Bặc Tuyết Tùng
Bách Bộ Xuyên Tất
Bạch Chỉ
Bạch Dạ Huyền
Bách Du Lộ
Bạch Đào Khí Phao Thủy
Bạch Hắc
Bạch Hồ
Bạch Hổ Tôn Giả
Bạch Hư
Bạch Kiểm Tiếu Cường
Bách Kiếp
Bạch Kình
Bách Lai Cân Nhục Nhục
Bách Lý Cô Chu Lãng Quân
Bạch Mao Đích Chanh Tử
Bách Nghị
Bạch Phụng Vũ
Bách Vô Cấm Kỵ
Bạch Y Tiếu Tiếu
Bái Thác Liễu Lăng Tử Tiểu Tả
Bamuth000
Bản Lật Bác Khai Thị Hoàng Đích
Bán Nhật Phù Sinh Nhàn
Băng Phong Trần Thế
Băng Sương Dữ Liệt Hỏa
Bang Tả Tẩy Miệt Tử
Bành Ca
Bành Trạch Khứ Gia Bách Lý
Bạo Bạo Bạo Bạo Bạo Vinh Nguyên
Bạo Long Ca Cát Lạp
Bạo Phong Long
Bao Tự Chi Thu
Bát Bát Kê
Bát Cấp Đại Cuồng Phong
Bát Cửu Bất Ly Thập
Bất Hồi Thủ
Bạt Huyền Đích Nhân
Bất Khai Tâm Đích Phì Quất
Bất Khạp Thụy
Bát Phương Cực Nhạc
Bất Tại Luân Hồi Trung
Bất Tử Điểu
Bất tường
Bát Vân
Bát Vân Nặc
Bát Vân Tuyết
Bean
Bgg
Bì Bì Hạ
Bì Giáp
Bi Hoan Ly Hợp
Bỉ Phương Du Dạ
Bigfei1905
Bình Hành Tuyến
Bình Tằng
Biohazrd
Biuuu
Blank
Bố Đinh Phong Hành Giả
Bố Luân
Bồ Tát Man
Bố Xuyên Hồng Nội Khốc
Bối A Đóa Lộc Giác
Bối Lão Hắc
Bruce1986
Buck
Budalar
Bulun
C
D
Đ
E
F
G
H
H Độ
Hạ Cá Tinh Kỳ Tam
Hạ Đa
Hạ Đa Bố Lý Ngang
Hạ Hải Hoàn Trái
Hạ Nhật Đích Nhất Mạt Lam Phát
Hạ Nhật Na Lý
Hắc Ám Sâm Lâm
Hắc Ám Trung Đích Quang Minh
Hắc Chi Dạ
Hắc Môi Cầu
Hắc Qua Nhĩ
Hắc Sắc Lam Điều
Hắc Sơn Lão Yêu
Hàm Hàm DD
Hàm Ngư Bất Phiên Thân
Hàn Giang Tử
Hàn Sâm
Hán Thì Quan
Hạnh Phúc Đích Tiểu Chí
Hành Tam
Hành Vu Quân
Hảo Sắc Quân Tử
Haos
Haosezhiren
Haozing
Harrys
Hậu Giác
Hậu hội X Vô Kỳ
Hề Dạ
Hebat
Hellie
Hellie (Mộng Trung Đích Miêu Nhi)
Hellodk00
Hhkdesu
Hi Nguyệt tiên tử
Hi Nhĩ Lạc Tư
Hiểu Bạo
Hiểu Chi Kiếm Đạo
Hiểu Dạ Viên Vũ Khúc
Hiểu Lâm
High1987
Hình Bích Kỳ
Hình Viêm
Hmhjhc
Hồ Điệp Bất Thị Điểu
Hoa Hoa Bác Sĩ
Hoa Hoa Tiểu Công Tử
Hoa Khuyết Khuyết
Hoa Quân Tử
Họa Thuần Ái Đích JIN
Hòa Thượng Bất Niệm Kinh
Hoan Mạc Bình
Hoàng Ca Dạ
Hoàng Kim Tử Thần
Hoàng Lương
Hoàng Tâm Hỏa Long Quả
Hoàng Tiêu
Hoạt Sắc Nhân
Hohodog
Hollowforest
Hồng Chiếu
Hồng Du Thanh Qua
Hồng Hạnh Xuất Tường
Hồng Liên Ngọc Lộ
Hồng Thiêu Nhục
Hồng Tự
Hongxuexxx
Hongye123456789
Hợp Hoan
Hợp Hoan Chưởng Môn
Hsais0101
Hủ Môn Ô Tả
Hứa Tiên Viết Quá Xà
Húc Hạc
Hui329
Huiasd
Hulongi
Hùng Hùng Ngã A Tối Hỉ Hoan Án Thụ Diệp Liễu Ni
Hùng Ngưu Ngưu
Hung Nô Mễ Mễ Miêu
Hưng Thú Sử Nhiên
Hunter4016 (Kháng Đặc)
Hương Hương Nhục
Hương Lạt Giải
Hữu Chiêm Tương Thải Ô
Hữu Điểm Ý Tư
Hữu Mỹ Nhất Nhân
Hữu Thụ
Huyền Tố
Huyễn Tưởng Đẳng
Huyệt Sắc Lăng Kính
Huyết San Hô
Hyperx
HyperZ (Hoàn Mỹ Hắc Ám)
Hzg1967
I
J
K
L
L254122223
La Lỵ Ái Đại
La Lỵ Ái Đại Đích
La Sâm (Lộng Ngọc)
Lạc Bút Thanh Hoan
Lạc Mạc Phồn Hoa
Lạc Thần 077
Lạc Thư (Hanshengjiang)
Lai Nhất Thiên Sái Sái Thủy
Lại Tán Bồ Công Anh
Lâm
Lâm Đan Tửu
Lam Đậu Sinh Nam Quốc
Lâm Lang Mãn Ốc
Lam Nhãn Tiên Hồ
Lam Thủy
Lãm Tinh Hà Nhập Mộng
Lâm Tinh Lan
Lan Lăng Khiếu Khiếu Sinh
Lan Nặc Vũ
Lan Sắc Lại Miêu
Lan857986212
Lander1981
Lang Bất Diệt
Lãng Khanh
Lãng Tử Tình Hoài
Lãnh Diễm
Lãnh Diện Nam
Lãnh Lãnh Tích Phong
Lãnh Tiếu
Lãnh Vô Phong
Lanhun
Lão Bạch Kim
Lão Bàng Tử
Lão Đông Bắc
Lão Hổ Ái Kê Bính
Lão Hỏa Oa
Lão Liễu
Lão Mã Ca
Lão Ma Thất Đồ
Lão Nhuế Ái Sư Thái
Lão Sắc
Lão Ti Ky Đái Ngã
Lão Tôn Ái Khán Thư
Lão Trần Thố
Lão Triệu
Lão Yêu
Lạp Cách Lãng Nhật
Lạp Đại Xa Đích Tiểu Mã
Lập Hoa Nại Tự Tử
Lawevo
Lê Hoa Nữ Ngự
Lệ Xuân Viện Đầu Bài
Lebronjoker
Leelhw
Leerock8090
Lendlice8850
Leonardsharker
Lest83
LewdCraft
Lgjlovely
LHG
Lhj5186
Lickery
Lidz93
Liêm Phóng Sử
Liên Hoa Bán Nhật
Liễu Ám Hoa Minh
Liễu Liễu Liễu
Liễu Nhứ Nhân Phong Khởi
Liễu Như Yên Thằng Tiên
Lin
Lin-Xing
Linh Khoa Bách Hợp Tử
Linh Linh Toái Toái
LIQUID82
Liu0035
Liuchangshun123
Llxs33333
Lộ Khẩu Quan Hoa
Lộ Quá Thưởng Tuyết
Lộ U Mai
Loạn Giai Âm
Loạn Tác Nhất Đoàn
Lôi Ảnh
Lôi Tây Na
Lôi Thần Ny Ny
Long Dực Phong Ngữ Giả
Long Đoạn
Long Ngạo Thiên 87
Long Tuyền
Longlvtian
LSP Quỷ quỷ
Lục Dã
Lục Đáo Tẫn Đầu
Lục Sắc Phản Kích Giả
Lục Sắc Thâm Uyên
Lục Ương
Lucas
Lucian2009
Lucifer
Lucky36777
Lương Dửu
Lưu Khải Dư
Lưu kim Phát
Lưu Kim Tuế Nguyệt
Lưu Lãng Lão Sư
Lưu Lãng Lưu Lãng Tựu Hảo
Lưu Liên Hoàng
Lưu Linh Túy
Lưu Lưu Lưu Ca
Lưu Manh – Lão Sư
Lưu Tinh Vũ Đích Thanh Âm
Lưu Vực Phong
Luyến Cựu
Luyến Túc Ing
Lvshi520
Ly Bát Bách
Ly Chi Nhược Tố
Lý Cô Nương
Lý Doanh Cường
Lý Hạo Lăng
Lý Hiên
Lý Huyền Y
Lý Lộ
Lý Thanh Ngưu
Lý Tiểu Vệ
Lyhgq
M
N
Na Dạ Cổn Phong Tình
Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu
Nặc Danh Đại Lão
Nặc Phẩm Nặc
Nãi Nãi Nãi Nãi Du Tương
Nại Tự
Nam Cung Ngâm
Nam Kha
Nam Miya Văn Huyên (Sunlinsong)
Nanze17
Nayuki
Newface
Ngã Ái Điềm Văn
Ngã Bản Bất Tài
Ngã Bất Thị Đại Thần
Ngã Đích Lão Bà Thị Tao Hóa
Ngã Hội Tu Không Điều
Ngã Khuyến Nhĩ Tảo Điểm Quy Khứ
Ngả Luân Tử Hào
Ngã Thái Hoàng Liễu Chẩm Yêu Bạn
Ngã Thị Ngã
Ngả Ti Tương
Ngã Tịnh Bất Sắc
Ngã Tri Đạo Đích
Ngã Trung Hữu Ngã
Ngã Tự Truyện Ngã Đạo
Ngã Tưởng Tảo Điểm Thụy
Ngã Tựu Thị Ác Phách
Ngã Vĩnh Viễn Hỉ Hoan Vĩnh Sồ Tháp Phỉ
Ngân Câu Thiết Họa
Nghịch Lữ
Nghịch Lưu Tinh Hà
Nghiễm Lại Xuyên
Ngô Kim Dương
Ngốc Lư Nhĩ Hựu Cân Bần Đạo Thưởng Sư Thái
Ngốc Manh
Ngốc Nguyên
Ngư Bất Chu
Ngũ Độc (Xueseniao)
Ngũ Độc Đại Biểu Ca
Ngự Mã Nghênh Phong
Ngu Nhạc Quyển Lão Ti Ky
Ngưỡng Giả Quan Vọng Vu Thiên
Ngụy Quân Tử Ai
Nguyên Bảo
Nguyên Dã
Nguyên Đồng
Nguyên Lai
Nguyên Mạn
Nguyện Ngã Tảo Nhật Thành Tiên
Nguyệt Ẩn Vân Hải
Nguyệt Bán Miêu
Nguyệt Bộ
Nguyệt Lượng Bất Thụy Ngã Bất Thụy
Nguyệt Tại Hoang Thành
Nhạc Phúc Bất Thụ
Nhâm Phiêu Miểu
Nhân Chi Đại Dục
Nhân Diện Xuân Phong
Nhàn Đình Tín Bộ
Nhàn Độc
Nhàn Lai Vô Sự
Nhân Mộng
Nhân Sinh Nhạc Thú
Nhân Thanh
Nháo Thị Trà Khách
Nhập Hí Cổn Thái Thần
Nhất Bút Tùy Tâm (Ngữ Sắc)
Nhất Cá Lộ Nhân
Nhất Chi Khô Phù
Nhất Chích Nhuyễn Nê Quái
Nhất Điểm Hồng
Nhất Điều Thiểm Cẩu
Nhất Kiếm Cung Hàn
Nhất Liêm Phong Nguyệt
Nhất Luân Minh Nguyệt
Nhất Oản Thanh Trà
Nhất Sinh Duyên
Nhất Thốn Tú
Nhất Triêu
Nhất Trụ Kinh Thiên
Nhất Vong Giai Không
Nhị Bút Sư Huynh
Nhị Căn
Nhị Duy Mã
Nhĩ Đích Tính Phích Thủ Sách
Nhị Lang Thần
Nhiễm Băng Tái Sinh
Nhiên Thiêu Đích Băng
Nhiên Thiêu Đích Thiên Quốc
Như Hà Vọng Tưởng
Như Mộng Như Huyễn
Nhục Đản Thông Kê
Nhược Khinh Vân Bế Nguyệt
Nhược Năng Quy Khứ
Night6wish
Nightmare
Nịnh Mông Toan Bất Toan
Nito
Noback123
Nội Kháp
Nội Tâm U Ám Đích Tiểu Nhân Vật
Nontrace
Npwarship
Nshen
Ntr Trung Độc Giả
Nujinglingg
Ô
O
P
Q
R
S
T
Tá Tá
Tả Tiểu Thuyết Tả Cá Thí
Tắc Hạ Lạc
Tam Điền Phó Bán Nguyệt
Tầm Hoa Thệ Khứ Đích Ngã
Tam Hỏa Tiên Sinh
Tam Nguyệt Quỷ
Tâm Như Chỉ Thủy
Tam Niên Hựu Tam Niên
Tâm Tạng Tát Tát Cấp Yêu
Tam Thiên
Tam Tu Tát Mãn
Tâm Tửu
Tam Xú
Tân Nguyệt Cuồng Tuyết
Tần Thủ
Tần Tử Đích Lang
Táng Ca
Tằng Nghệ
Tạng Ngư Ca
Tảo An Dã Hồ
Tảo Ất Nữ Lộ Y
Tào Chủ Nhâm
Tảo Mộ Thượng Phần
Tào Tam Thị Cẩu
Tào Y Xuất Thủy
Tát Đán Thiên Hoa
Tây Bối Miêu
Tây Hồ Ngân Ngư Canh
Tây Môn Tinh Tinh
Tây Nhĩ
Tây Phong Ác
Taz001
TCTF
Terren Goo
Thác Bạt Di Âm
Thạch Đầu Hồ Ly
Thạch Nghiễn
Thái Dương Thảo
Thai Loan Chi Tử
Thái Suất
Thái Suất (Yalan)
Thái Thượng Chân Nhân
Thái Tiểu Hoa
Thâm Dữ Thiển
Thâm Huyệt Lai Triều
Thâm Uyên Bạch Tuyết
Thâm Uyên Hành Giả
Thần Chi Cứu Thục
Thần Cơ
Thần Cung Vô Nhạc
Thần Điểu
Thân Sĩ Tam Thiểu
Thần Vô Nhai Thiên Nguyệt
Thân Vương
Thang Nguyên Nhi
Thanh Anh
Thanh Cao Đích Dong Nhân
Thanh Chúc Sấu Nhục
Thanh Ma Lãnh Thương
Thanh Mộc Nghê Hạ
Thanh Mộng
Thành Ngoại
Thành Nhân Chi Mỹ 78
Thanh Nhĩ Thất Thất
Thanh Phong
Thanh Phong Sương Tuyết
Thanh Sam Nam Tử
Thanh Tâm Quyện Khách
Thanh Thái Đa Phóng Thông
Thanh Thanh Mạn
Thanh Thông Tuế Nguyệt
Thanh Tửu
Thảo Xà Hôi Tuyến
Thập Tam Yêu
Thất Diệp Thảo
Thất Phân Túy
Thất Thải Đích Nhãn Lệ
Thất Thất Bát Bát
Thất Tưởng Gia
Thất Ức
Thâu Đỗ Đâu
Thâu Thuế Cuồng Ma
Thế Gian Độc Cô Nhân
Thị Khôi Lỗi Sư A
Thi Ngõa Tân Miêu
Thì Quang Chuyển Thuấn
Thi Tình
Thiện Ác Đồ
Thiên Diện Lan
Thiên Địa 23
Thiên Đường Vô Căn
Thiên Hạ Bản Vô Đạo
Thiên Hạ Vô Miêu
Thiên Khiển Dâm Nhân
Thiên Mộ Dung
Thiên Nhai Cô Tinh
Thiên Nhai Hà Xử Lãm Phương Thảo
Thiên Niên Lão Ngũ
Thiên phàm
Thiên Phu
Thiên Thai Thượng Đích Mộng
Thiên Thanh Sắc
Thiên Thiên Hướng Thượng
Thiết Đản Hỏa Xa Hiệp
Thiểu Điển
Thiểu Niên Lang
Thiểu Nữ Tiểu Thích
Thiểu Nữ Xử Hình Giả
Thính Giang Triều
Thính Vũ
Thổ Hào Tiểu Hỗn Hỗn
Thô Hựu Hắc
Thôi Hắc
Thôi Tây
Thôn Thượng Tảo Kỷ
Thông Du Nhục Thiêu Bính
Thông Lộ
Thủ Danh Khủng Cụ Chứng
Thu Phượng Lập Sảng
Thử Sinh Vi Liễu Mỹ
Thư Thích
Thuần Ái Tiên Nhân
Thuần Lục Bất Lưỡng Lập
Thuần Yêu Vạn Tuế
Thực Mị Cốc
Thục Nữ Khống Đáo Tử
Thượng Quan Tiếu Tiểu
Thương Thủ
Thùy Dương Tử Mạch
Thụy Giác Đối Ngã Ngận Trọng Yếu
Thủy Lâm Phong
Thủy Mạt Duyên Thiển
Thủy Môn Đại Quan Nhân
Thủy Phạm Âm
Ti Mã Huyễn
Ti Mã Vĩ
Tịch
Tịch Bắc Bắc
Tịch Diệt Thiên Đường
Tích Lưu
Tịch Lỵ Lỵ
Tịch Tình
Tiềm Long
Tiềm Mộc
Tiên Lăng
Tiên Nhân Chưởng Đích Hoa
Tiêt Tiết
Tiểu Anh Khoái Đào
Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục
Tiểu Cường
Tiêu Cửu
Tiểu D
Tiểu Dã
Tiểu Dã Miêu
Tiểu Dâm Đệ
Tiêu Dao Tà Tiên
Tiêu Diêu Khoái Hoạt
Tiêu Diêu Lão Đạo
Tiêu Diêu Phu Tử
Tiêu Đại Suất
Tiểu Đao
Tiểu huệ Đích Cố Sự
Tiểu Kê Thang
Tiếu Khả Khả
Tiếu Khán Nhân Gian
Tiểu Kiều Lưu Thủy
Tiểu Lâm Chính Viện
Tiểu Long Ca
Tiểu Ma Vương
Tiểu Môi Bà
Tiểu Nam Qua
Tiểu Ngư
Tiểu Nhạc 667
Tiểu Nhu Nhu
Tiếu Phi
Tiêu Sở Nam
Tiểu Sư
Tiểu Tây
Tiểu Thủ
Tiểu Thuần
Tiểu Thuyết Chế Tạo Ky
Tiểu Tinh Thần
Tiểu Trác Tường
Tiểu Y
Tiêu Yên Tán Tẫn
Tiểu Yêu Bất Yêu
Tigerfront
Tính Dữ Tình
Tinh Hà Tiệm Hiểu
Tinh Nhật Chi Chủ
Tĩnh Quan
Tinh Thần Đích Quang
Tình Túy
Tô Nam
Tố Nhân Ngư Phu
Tô Tra
Tố Yêu
Toái Lam
Toàn Chức Hí Tử
Toan Điềm Tiểu Đậu Tử
ToaruToaru
Tộc Châu Kỷ
Tối Cận Tưởng Nhật Tiểu Điền Ưu
Tối Thảo Yếm Sáp Sáp
Tòng Dung Đạm Nhã
Tổng Giam Tại Thử
Trà Diệp Diện Bao
Trạch Nhật Dương Phàm
Trầm Mặc Chi Dư
Trầm Mặc Thị Kim 123
Trầm Mộc
Trầm Tâm
Trạm Tinh
Trần Linh Khư
Trần Nhất Nhạc Nhi
Trấn Quan Tây
Trí Giả 2009
Tri Nhạc
Trì Nhất Tô
Tri Túc Thường Nhạc
Trích Ngọc Thỏ
Trình Hồng Kỳ
Trọng Khẩu Vị Nữ Vương
Trsmk2
Trú Nhật Viễn Chinh Quân
Trúc Ảnh Tùy Hành
Trúc Tinh Đình
Trục Xuất
Trường Không Nha
Trường Không Phi Ưng
Truyện Thuyết Trung Đích Thiết Quan Âm
Ttadd
Tttjjj_200
Ttxshhxx
Tử Cấm Vân Sinh
Tự Chính Khang Viên
Tư Duy Huyễn Thống
Tứ Hợp Viện Quỷ Cố Sự
Tử Long Dực Đức
Tử Ngôn
Tứ Nguyệt
Tử Ôc Ma Luyến
Tử Phi Ngư
Tử Quỳnh
Tu Sáp Đích Tiểu Ác Ma
Tú Tú
Tức Mặc Giang Thành
Tục Nhân
Túc Sinh Phi
Tửu Mãn
Tửu Túy Mộng Tự Tỉnh
Tùy Ngộ Nhi An
Tùy Phong Đích Dạ
Tùy Tiện Mã Điểm
Tuyên Dụ
Tuyết Li
Tuyết Lỵ
Tuyết Nhi
Tuyết Phàm
Tuyết Quá Vô Ngân
TX666
U
Ư
V
W
X
Y
Z
Sắc Hiệp Viện
Logo

Gợi ý cách tìm: Không nhập full tên truyện mà hãy nhập một cụm từ khoảng 2 – 3 chữ vào ô tìm kiếm rồi ấn nút tìm. Ví dụ muốn tìm truyện “Biển Xanh Mặc Phong” thì từ khóa nhập ô tìm kiếm là “Biển xanh” là được.
Search
Generic filters
Register New Account
Nếu gặp vấn đề với tài khoản thì hãy inbox fanpage hoặc đăng bài trên group để được hỗ trợ.