6
Hắc dục đấu kỹ nữ trận thi đấu (hắc dục đấu kỹ tràng) (1-11 chương + phiên ngoại)

Tại sân đấu một góc, các đấu sĩ chuẩn bị trong phòng, một tên đầy tớ trang điểm cao gầy nữ tử chính cách cửa sắt, nhìn bên ngoài sân lăng nhục đại hí. Mà tại ...

13
Hắc triều dư nghiệt (1-14 chương) (kết thúc) (bạo lực, lăng nhục, điều giáo dạy dỗ)

Nàng sở dĩ cự tuyệt, bởi vì nàng nhìn thấy pháp áo một đoàn người đang tại giống như cẩu xâm phạm giám ngục trưởng cùng bộ hạ của nàng. Những cái này đã từng ...

8
Quý tộc trò chơi (1-10 chương kết thúc)

Người chủ trì làm ra một phen đơn giản lại có chứa vũ nhục tính nói sau, bảy nữ nhân cứ như vậy bị mang đến giữa quảng trường. Sau đó có người chủ trì phân ...

6
Nô tràng thượng nô cơ (1-24 chương kết thúc)

Dứt lời, lao bá tư phất phất tay, rất nhanh một cây thô to dây thừng bị vài cái nô công dẫn theo đi lên, sau đó phân biệt thắt ở tứ căn dựng đứng cọc gỗ bên ...

Sắc Hiệp Viện
Logo

Gợi ý cách tìm: Không nhập full tên truyện mà hãy nhập một cụm từ khoảng 2 – 3 chữ vào ô tìm kiếm rồi ấn nút tìm. Ví dụ muốn tìm truyện “Biển Xanh Mặc Phong” thì từ khóa nhập ô tìm kiếm là “Biển xanh” là được.
Search
Generic filters
Register New Account
Nếu gặp vấn đề với tài khoản thì hãy inbox fanpage hoặc đăng bài trên group để được hỗ trợ.