Archive: Tháng Mười Một 6th, 2018
ĐỀ CỬ

Nửa bước nhiều dục vọng truyền thuyết (Bán bộ đa dục vọng truyền thuyết) (1+2 bộ)

Truyện này phải nói là một trong những bộ huyền thoại năm xưa, nếu anh em nào đã tu luyện lâu năm chắc cũng không xa lạ gì với bộ này. Đây là một trong những bộ truyện mà lão Sắc ta đọc đâu tiên khi bước chân vào giới này và cũng là một trong những ...

Reset Password