Tag: Dị năng

Diễm say mỹ nữ hậu cung truyền thuyết (1-253 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 ở cô nhi viện lớn lên quách nghị cường, khi hắn tuổi tròn mười tám tuổi một năm kia, cũng rốt cục đến hắn độc lập tự chủ lúc, vì thế hắn rời đi sinh hoạt mười bảy năm gia, cáo biệt chiếu cố hắn nhiều năm viện ...

Reset Password