Archive: Tháng Hai 4th, 2019

Người vợ cưỡng chế (1-55 chương)

ội dung giới thiệu vắn tắt: Ta trốn trong bóng đêm, lạnh run, bởi vì hai ngày không có ăn uống gì, thân thể lạnh giống đóng băng. Khả ta còn là co rúc ở trên giường, dùng thật dày cái chăn đem mình ô ở bên trong, rèm cửa sổ kéo thật chặc, không ...

Thiên tư tuyệt sắc

Chưa hi lập tức lật cái thân, dùng hai vai hòa mặt chống đỡ lấy nửa người trên, hai cái đùi phách thật sự khai, một bàn tay nhẹ nhàng bái ở trên âm hạch biên một điểm, tay kia thì ngón áp út hòa ngón giữa đầu tiên là dò vào tao ép lý đào lấy, sau đó ...

Gia đình viên mãn (1-16 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Trong lòng ôm mấy tháng lớn đứa nhỏ, đưa mắt nhìn con cùng lão công như nhau thường lui tới vậy nổi bật hỏa thế chạy tới trường học cùng công ty, trần nhàn trên mặt của nhộn nhạo nụ cười hạnh phúc, mỗi khi phía sau ...

Đường triều phong vận (1-25 chương)

Văn án "Thượng vô công đức, đồ lấy chu họ hàng gần, vọng tru diệt, nhương thần khí cũng có, không vì con cháu lập lâu dài mà tính, hào đưa đích thứ, cạnh xỉ thiết, tướng khuynh huých, chung đương nội tướng giết di. Thị nay mặc dù bình, này vong, ...

Reset Password