Archive: Tháng Năm 12th, 2023
ĐỀ CỬ
86
Sơn hình như trước gối hàn lưu (1-246 chương kết thúc + phiên ngoại 1-121 chương kết thúc ~ Đủ chương 40 – 50 phần phiên ngoại) (thuần yêu, mẹ con, hậu cung, sư sinh, thục nữ)

-246 chương kết thúc + phiên ngoại 1-110 chương ~ Thiếu chương 40 - 50 phần phiên ngoại Viết ở phía trước: Bộ tiểu thuyết này cấu tứ, sớm nhất mới có thể ...

Text cũ-246 chương kết thúc + phiên ngoại 1-110 chương ~ Thiếu chương 40 - 50 phần phiên ngoại
Sắc Hiệp Viện
Logo

Gợi ý cách tìm: Không nhập full tên truyện mà hãy nhập một cụm từ khoảng 2 – 3 chữ vào ô tìm kiếm rồi ấn nút tìm. Ví dụ muốn tìm truyện “Biển Xanh Mặc Phong” thì từ khóa nhập ô tìm kiếm là “Biển xanh” là được.
Search
Generic filters
Register New Account
Nếu gặp vấn đề với tài khoản thì hãy inbox fanpage hoặc đăng bài trên group để được hỗ trợ.