Phong nguyệt đô thị hậu cung truyền kỳ (1-169 chương)

6
2Ta convert bằng text gộp nên xin link online thì không có đâu. Nếu cần file raw text gộp tự làm hoặc xin tên trung để tự tìm thì email cho ta qua địa chỉ này: [email protected]

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】

theo thế kỷ hai mươi mốt trọng sinh xuyên qua đến cổ hoa Hạ quốc lăng vũ, người mang hắc Long thần thương hòa thiên dương thực mạch, lại bái tại một cái tam lưu môn phái nhỏ lý, cũng thầm mến mình hai vị xinh đẹp sư nương. Đang vì một trong tứ đại gia tộc Lạc Dương Vương gia mừng thọ khi gặp vô cùng nhục nhã, cũng bị phế đi kinh mạch toàn thân. Bị sư môn đuổi về thôn nhỏ khi ngoài ý muốn chiếm được đến từ tu ma giới phong nguyệt Ma quân lưu lại phong nguyệt chân kinh hòa Càn Khôn Giới, từ nay về sau bắt đầu hắn lấy phương thức đặc biệt sơ chinh võ lâm, tái chiến chân ma giới phong nguyệt truyền kỳ. (quyển sách cao H, hậu cung văn, không vui chớ nhập. )

(tuyệt đối nguyên sang, ngăn chặn sao chép. Bài này trước khổ sau ngọt, vừa mới bắt đầu có điểm ngược chủ, mặt sau sẽ không rồi. Cho nên thích khổ xem tiền 12 chương, thích ngọt xem phía sau toàn bộ.

Tác phẩm tương quan

Tác phẩm tương quan đặt ra

Nhất, chân ma giới thiên:

Phong nguyệt chân kinh: Song tu công pháp, chia làm âm trải qua hòa dương trải qua. Các hữu nội công thiên hòa ngoại công thiên.

Phong nguyệt dương trải qua nội công: Phong nguyệt ma khí.

Phong nguyệt dương trải qua ngoại công: 1, cẩu lưỡi. 2, tiêu. Hồn điều khiển. 3, linh xà thương pháp. 4, ánh trăng vô tung (khinh công). 5, bách biến thần công (thuật dịch dung)

Tu chân cấp bậc: Luyện thể, nuôi nguyên (nguyên khí, không giống với chân khí), Trúc Cơ (trăm ngày), luyện khí (khí, vụ, giọt nước mưa, thủy đoàn), kim đan (cửu chuyển), nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, bán tiên, tiên nhân (phi thăng).

Vũ khí cấp bậc: Phàm giai, bảo giai, linh giai, nói giai (trận pháp), Tiên giai (kiếm linh)… (xuống, ở bên trong, lên, cực) tứ phẩm

Đoạn ma kiếm (ám ma kiếm): Tổn hại tiên khí, chỉ còn một thước bán kiếm phong, kiếm linh đã diệt.

Càn Khôn Giới: Một cái hùng giới, chín miếng thư giới. Xài chung không gian “Càn khôn giới” .

Kiền giới: Mười tầng;

Khôn giới: Vẫn chưa xong.

Hắc giao phụ: (hỏa hệ): Cửu chuyển Kim Đan kỳ

Hồng giao mẫu: (băng huyết mãng hệ) mây đỏ: Cửu chuyển Kim Đan kỳ

Hồng giao nữ: (băng huyết mãng hệ) hồng lân: Luyện khí hậu kỳ.

Kết giới cái khe: Có thể thông qua cấp bậc: Kim đan trở xuống.

Cửu tử nhất sinh hoàn: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm…

Nhị, võ lâm giới thiên:

Võ lâm cao thủ cấp bậc (Thiên Cơ các phân chia): 1, bất nhập lưu cao thủ. 2, tam lưu cao thủ. 3, nhị lưu cao thủ. 4, cao thủ nhất lưu. 5, cao thủ hàng đầu. 6, tông sư

Ngũ đại tông sư: 1, Thiếu Lâm: Vô tướng tông sư. 2, Vũ Đương: Vân thực tử tông sư. 3, nho môn: Sở bá nhai tông sư. 4, binh gia: Viên vô đạo tông sư. 5, Ma Môn: Nhậm Vô Cực Tông sư.

Mười đại môn phái: Thiếu Lâm, Vũ Đương, Cái Bang, Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Thiên Sơn, nga my sơn phái, phái Không Động, Tứ Xuyên Đường môn

Tứ đại gia tộc: Lạc Dương Vương gia, kinh thành Lý gia, Hàng Châu Mã gia, Sơn Đông Triệu gia.

Bát đại thế gia: Đông Phương Thế Gia, Tây Môn thế gia, Nam Cung thế gia, Bắc Đường thế gia, Mộ Dung thế gia, Đoan Mộc thế gia, Công Tôn thế gia, Hoàng Phủ thế gia.

Tam, tương quan tri thức:

1, cổ đại ngân lượng đổi. Các triều đại đổi thay các không giống nhau. Ước chừng theo một lượng bạc 200 nguyên đến 800 nguyên nhân dân tệ không đợi. Quyển sách đặt ra làm một hai ngân =600 nguyên nhân dân tệ sức mua.

Nhân vật bảng

Bài này có chứa tương đối phong phú kịch tình, xin không cần nhảy qua các chương kịch tình. Trong sách căn cứ một lưới bắt hết nguyên tắc đến xử lý trong sách nhân. Tin tưởng cười xem phong nguyệt, tin tưởng 《 sống lại làm phong nguyệt truyền kỳ 》, nơi này nhất định có ngươi muốn. (tuyệt đối nguyên sang, ngăn chặn sao chép).

Lăng vũ: Xuất trướng khi 12 tuổi. Quyển sách duy nhất nam chủ nhân công. Lăng vũ vì này kiếp trước tên. Đời này tên vì Trần Nhị lư. Nhưng nhân vật chính không cần tên này. Theo thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua đến cổ hoa Hạ quốc người.

Sở cười si: Mấy tuổi không rõ. Nhân nghĩa phong nguyệt Ma quân, lăng vũ kinh mạch bị phế sau sở bái sư phó. Chân ma giới người.

Hắc thiết: Hắc giao long.

Mây đỏ: Băng huyết mãng. Hắc thiết chi thê.

Hồng lân: Băng huyết mãng. Hắc thiết mây đỏ chi nữ.

Trần trúc đào: 31 tuổi. Lăng vũ phụ thân. Đã qua đời.

Liễu làm vân: 30 tuổi. Lăng vũ mẹ đẻ. Xuống nước thôn Ngũ Đóa Kim Hoa một trong.

Trần tiếng thông reo: 35 tuổi. Lăng vũ đại bá.

Lâm ngọc liên: 32 tuổi. Lăng vũ đại thẩm. Xuống nước thôn Ngũ Đóa Kim Hoa một trong.

Trần tú thanh. 14 tuổi. Trần tiếng thông reo hòa lâm ngọc liên chi nữ. Lăng vũ đại đường tỷ.

Trần bách đào: 33 tuổi. Lăng vũ Nhị bá.

Hoàng ngọc trân: 30 tuổi. Lăng vũ Nhị thẩm. Xuống nước thôn Ngũ Đóa Kim Hoa một trong.

Trần Tú Phương: 13 tuổi. Trần bách đào hòa hoàng ngọc trân chi nữ. Lăng vũ trụ nhị Đường tỷ.

La thu vượng: 36 tuổi. Lăng vũ đại cữu.

Gì Hương Vân: 32 tuổi, lăng vũ đại cữu mẹ. Xuống nước thôn Ngũ Đóa Kim Hoa một trong.

La ngàn mưa: 16 tuổi, lăng vũ đại biểu tỷ.

La đông thịnh: 34 tuổi. Lăng vũ nhị cữu. Anh tuấn vô cùng.

Triệu Nguyệt Nương: 31 tuổi. Lăng vũ nhị cữu mẹ. Đầu nguồn huyện người địa phương.

La ngàn tìm: 15 tuổi, lăng vũ nhị biểu tỷ.

Trương thiết trụ: 33 tuổi. Xuống nước thôn thợ săn.

Tần thục phân: 30 tuổi. Trương thiết trụ chi thê. Xuống nước thôn Ngũ Đóa Kim Hoa một trong.

Trương ngọc anh: 6 tuổi. Trương thiết trụ hòa tần thục phân chi nữ.

Liễu Thanh Phong: 39 tuổi, tam lưu môn phái Thiết Kiếm môn chưởng môn, nhân vật chính sư phó.

Lý làm nga: 33 tuổi, Liễu Thanh Phong đại phu nhân, nhân nghĩa kéo chân. Nhân vật chính đại sư nương. Nếu như kéo chân tên, hai chân rắn chắc, kiện mỹ hữu lực.

Liễu tuyết: 16 tuổi, Liễu Thanh Phong hòa lý làm nga chi nữ.

Triệu diễm: 32 tuổi, Liễu Thanh Phong Nhị phu nhân, nhân nghĩa việt nữ kiếm. Nhân vật chính nhị sư nương.

Liễu nguyệt: 15 tuổi, Liễu Thanh Phong hòa triệu diễm chi nữ.

Phương hạo thiên: 42 tuổi, hòa nhân vật chính lâm huyện, vì Bình Sơn huyện thiết chưởng bang bang chủ.

Lý vân nương: 35 tuổi. Phương hạo thiên đại phu nhân.

Phương Văn sơn: 17 tuổi, phương hạo thiên hòa lý vân nương chi tử.

Phương Thanh Ảnh: 15 tuổi, phương hạo thiên hòa lý vân nương chi nữ.

Nhạc sương: 33 tuổi, phương hạo thiên Nhị phu nhân.

Phương ánh trăng: 13 tuổi, phương hạo thiên hòa nhạc sương chi nữ.

Mã thị: 39 tuổi. Tiền mỹ san hòa tiền hổ mẹ đẻ.

Tiền hổ: 20 tuổi, cuồn cuộn, Lạc Dương Vương gia đại công tử vương nhân cậu em vợ.

Vương liệt: 70 tuổi, Lạc Dương Vương gia Đại lão gia tử

La ngọc phượng: 68 tuổi, vương liệt đại phu nhân, đã qua đời.

Trang lệ hân: 33 tuổi, vương liệt Nhị phu nhân

Vương xinh đẹp: 10 tuổi, vương liệt hòa trang lệ hân chi nữ.

Trần dao: 28 tuổi, vương liệt Tam phu nhân.

Vương đình: 8 tuổi, vương liệt hòa trần dao chi nữ.

Vương rung trời: 46 tuổi, vương liệt hòa la ngọc phượng trưởng tử. Nhân nghĩa kim Đao đại hiệp, Vương gia gia chủ đương thời, đứng đầu cao giai cao thủ.

Nam Cung mưa cầm: 39 tuổi, vương rung trời đại phu nhân

Vương nhân: 20 tuổi, vương rung trời hòa Nam Cung mưa cầm chi tử, Vương gia đại công tử

Tiền mỹ san: 23 tuổi, vương nhân phu nhân, tiền hổ thân tỷ tỷ, đại vương nhân ba tuổi, quốc sắc thiên hương. Bắc Đường kim phượng: 37 tuổi, vương rung trời Nhị phu nhân.

Vương nghĩa: 19 tuổi, vương rung trời hòa Bắc Đường kim phượng chi tử, Vương gia nhị công tử.

Nam Cung Tuyết nhi: 17 tuổi, vương nghĩa vị hôn thê.

Lưu xuân manh: 35 tuổi, vương rung trời Tam phu nhân.

Vương nghi: 18 tuổi, vương rung trời hòa lưu xuân manh chi nữ.

Đoan Mộc hồng: 33 tuổi, vương rung trời Tứ phu nhân

Vương tĩnh: 16 tuổi, vương rung trời hòa Đoan Mộc hồng chi nữ.

Vương kinh thiên: 44, vương liệt hòa la ngọc phượng con thứ. Đã ốm chết.

Giang dong: 33 tuổi, vương kinh thiên đàn bà góa.

Vương hân: 6 tuổi, vương kinh thiên hòa giang dong chi nữ.

Vương kình thiên: 42, vương liệt hòa la ngọc phượng con thứ ba. Đứng đầu trung giai cao thủ.

Mộ Dung trinh: 32 tuổi. Vương kình thiên đại phu nhân.

Vương lễ: 18 tuổi. Vương kình thiên hòa Mộ Dung trinh chi tử. Vương gia Tam công tử.

Thành văn đình: 32 tuổi. Vương kình thiên Nhị phu nhân.

Vương giai nhân: 15 tuổi. Vương kình thiên hòa thành văn đình chi nữ.

Vương viêm: 65 tuổi, Lạc Dương Vương gia Nhị lão gia tử, vương liệt chi đệ.

Vương Khiếu Thiên: 43, vương viêm trưởng tử. Đứng đầu đỉnh phong cao thủ.

Hoàng Phủ huyên hồng: 38 tuổi. Vương Khiếu Thiên đại phu nhân.

Vương trí: 17 tuổi. Vương Khiếu Thiên hòa Hoàng Phủ huyên hồng con trai độc nhất. Vương gia Tứ công tử:

Triệu lôi: 35 tuổi. Vương Khiếu Thiên Nhị phu nhân.

Vương lâm: 17 tuổi. Vương Khiếu Thiên hòa triệu lôi chi nữ.

Vương ngạo thiên: 41 tuổi, vương viêm con thứ. Đứng đầu đê giai cao thủ.

La Thiến: 33 tuổi. Vương ngạo Thiên phu nhân.

Vương Tín: 16 tuổi. Vương ngạo thiên hòa La Thiến chi tử. Vương gia ngũ công tử.

Vương chiến: 40 tuổi. Vương gia đại quản gia. Nhất lưu đỉnh phong cao thủ.

Hoàng lam: 32 tuổi. Vương chiến phu nhân. Nhất lưu cao giai cao thủ.

Vương cá: 14 tuổi. Vương chiến hòa hoàng lam chi nữ.

Lý Mộ Bạch: 41 tuổi, kinh thành Lý gia gia chủ.

Thiết ngạo sương: 37 tuổi. Lý mộ Bạch phu nhân.

Lục thanh phong: 42 tuổi. Phái Hoa Sơn chưởng môn.

Bạch Quân Nghi: 35 tuổi. Phái Hoa Sơn chưởng môn lục thanh phong phu nhân.

Lục tâm lam: 16 tuổi. Lục thanh phong hòa bạch Quân Nghi chi nữ.

Đoạn tử vũ: 43 tuổi. Phái Thái Sơn chưởng môn.

Diệp nhu: 36 tuổi. Phái Thái Sơn chưởng môn đoạn tử vũ phu nhân.

Đoạn bình minh: 19 tuổi. Đoạn tử vũ hòa diệp nhu chi tử.

Đoạn nguyên hà: 17 tuổi. Đoạn tử vũ hòa diệp nhu chi nữ.

Hạ ngọn núi: 42 tuổi. Phái Tung Sơn chưởng môn.

Hoa hay vân: 33 tuổi. Tung Sơn chưởng môn hạ ngọn núi chi thê.

Hạ Linh nhi, hạ Tú Nhi. 15 tuổi. Hạ ngọn núi hòa hoa hay vân song bào thai nữ nhi.

Phong bất bình: 35 tuổi. Nhân nghĩa xen vào việc của người khác.

Thạch Hương Lan: 32 tuổi. Phong bất bình đại phu nhân.

Phong dĩnh: 14 tuổi. Phong bất bình hòa thạch Hương Lan chi nữ.

Phạm ngọc tâm: 31 tuổi. Phong bất bình Nhị phu nhân.

Phong lan: 13 tuổi. Phong bất bình hòa phạm ngọc tâm chi nữ.

===========================

Mà lăng vũ lại là cái gì cũng không quản, ban ngày liền ôm các nàng phải làm chuyện đó, nhưng lại thường xuyên không ở làm, cái gì trên bàn, ghế nằm lên, trong suối nước, thậm chí trực tiếp ôm các nàng liền vừa đi vừa làm. Tư thế lại thiên kì bách quái, hoa dạng gì đều có, số lần lại một ngày nhiều lần, cùng động dục công như heo đấy, làm cho tam nữ xấu hổ đến là xấu hổ vô cùng. Nhưng là lăng vũ hôm nay là trượng phu của các nàng, các nàng tuy rằng ngượng ngùng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời thuận theo.

“Mỗi ngày tại có ý gì à? Ngẫu nhiên phải thay đổi cái đa dạng mới tốt thôi!” Lăng vũ cười nói. Hắn đối với này nếu nói “Dưới giường là phu nhân, là dâm phụ” các loại cách nói cũng không có gì đặc biệt phệ hảo, càng không có nghĩ qua muốn đem nữ nhân của mình toàn bộ dạy dỗ trở thành dâm phụ. Hắn liền thích cổ đại nữ nhân như vậy xấu hổ xấu hổ, muốn lại có chút bảo thủ chất phác phong tình. Mỗi người đàn bà đều có chính mình mê người một mặt, làm các nàng chính mình là tốt rồi, không cần cố ý đi thay đổi gì.

“Ừ!” Lâm ngọc liên cúi đầu lên tiếng.

Lăng vũ hai tay của ra đi lâm ngọc liên kia tươi tốt ô, lộ ra cái kia độc nhất vô nhị siêu cấp lớn cá muối. Lăng vũ đã nhìn rồi rất nhiều lần rồi, khả mỗi lần lại nhìn đều vẫn là làm cho hắn một trận hoa mắt thần mê, cá muối hình dạng khoa trương và không mất tuyệt đẹp, ánh sáng màu, tính chất sạch sẽ lại bội hiển dâm thủy.

Lăng vũ nhô đầu ra đi, cái mũi xề gần sâu đậm ngửi vài hớp, hương vị hương, lại thôi tình, lăng vũ huyết áp đã bắt đầu lên cao, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Hắn đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy hai mảnh đóa hoa bên cạnh, hắn phải từ từ từng điểm từng điểm đánh giá.

Lâm ngọc liên đóa hoa dị thường mềm mại, càng thêm mẫn cảm, chỉ là vừa mỗi lần bị liếm, liền khó nhịn nâng lên màu mỡ đấy, miệng “Ừ!” Ra một tiếng, ánh mắt cũng vô lực híp lại.

Lăng vũ cũng cảm thấy mỹ nhân phản ứng, hắn nghiêng đầu đi, đem lâm ngọc liên một mảnh đóa hoa ngậm vào miệng, dùng hai mảnh môi kẹp chặt, đầu lưỡi không được qua lại quét qua quét lại lấy, sau khi, lại đổi thành hòa nhỏ nhẹ nắm kéo. Sau đó lại đổi đến mặt khác một mảnh đóa hoa, như pháp pháo chế, mà lâm ngọc liên cũng chầm chậm tiến nhập cảnh đẹp. Lúc này, lăng vũ đầu lưỡi đột nhiên thay đổi phương hướng, đảo qua lâm ngọc liên đỏ thẫm đậu, nhất thời khiến cho lâm ngọc liên giống điện giật giống nhau, cả người đều là nhất băng bó, mà lăng vũ đầu lưỡi lại nghịch ngợm vòng vo trở về, vì thế lâm ngọc liên thân thể lại là buông lỏng, miên mềm nhũn ra.

Lăng vũ dùng đầu lưỡi đem lâm ngọc liên hai mảnh đóa hoa đẩy đến hai bên, bắt đầu dọc theo ven đi lòng vòng vòng không được liếm láp lấy, nhất là đang đến gần hoa cúc chỗ cái kia chỗ ven, lại mẫn cảm vô cùng, lăng vũ lưỡi đang lúc mỗi lần đảo qua nơi này, lâm ngọc liên phần lớn đều nhịn không được hướng về phía trước nâng lên. Mà hai tay của nàng lúc này cũng đã thật chặc bắt được cái bàn ven, trên mặt tràn đầy say mê hòa hưởng thụ sung sướng biểu tình.

Lăng vũ đầu lưỡi rốt cục không hề thoả mãn với khoảng chừng bên ngoài bồi hồi, bắt đầu trực tiếp chui vào ở chỗ sâu trong, đầu lưỡi của hắn rất dài , có thể chui thật sự sâu, linh hoạt vô cùng, tựa như một cái linh lưỡi giống nhau, chui được lâm ngọc liên là vừa chua xót lại nha, tâm hoa nộ phóng.

“Ngọc liên, thoải mái hay không?” Lăng vũ ngẩng đầu lên, đắc ý mà hỏi. Mà khóe miệng của hắn tắc dính đầy, một mảnh trơn trợt trong suốt.

“Ừ.” Lâm ngọc liên thẹn thùng vô cùng trả lời luôn như vậy ngắn gọn, nhưng có thể…nhất nguyên vẹn biểu đạt của nàng khoái hoạt.

Lúc này, lăng vũ lỗ tai động vừa động, tiếp nhận rồi phong nguyệt Ma quân trí nhớ truyền thừa sau hắn, giác quan thứ sáu vô cùng sâu sắc, thính lực tự nhiên hơn xa thường nhân, hắn có thể vô cùng rõ ràng nghe thấy phòng cách vách tử khe hở chỗ truyền tới ồ ồ tiếng hít thở rồi. Vừa rồi hắn đang cùng lâm ngọc liên nói chuyện phiếm thời điểm liền cố ý dùng chân khí đem thanh âm đối với đạo kia khe hở chỗ truyền tới. Tuy rằng chân khí của hắn còn không nhiều, nhưng ở này yên tĩnh ban đêm, cách âm hiệu quả không tốt tường gỗ, đã chừng đã làm cho cách vách Khương thị nghe được rõ ràng. Mà ở bên này từ đèn ngọn đèn chiếu xuống, trên tường đạo kia khe hở cũng sẽ vô cùng rõ ràng hiện ra, Khương thị một khi có lòng hiếu kỳ, chỉ cần thấu lấy đạo khe hở này, là có thể rõ ràng thấy đối diện lấy khe hở trên bàn phát sinh hết thảy.

Lăng vũ đem dưới thân ghế dựa cấp dời mở ra, đứng lên, nghiêng nửa người dưới đi, làm cho cách vách Khương thị có thể rõ ràng xem thấy mình hắc Long thần thương. Sau đó sẽ đem lâm ngọc liên hai chân hướng lên trên ban, ban thành đôi chiết hình dạng, cúi đầu tiếp tục nhấm nháp khởi mỹ phụ nhân tươi mới cá muối hòa đỏ thẫm đậu đến. Mà trong quần hắc Long thần thương tắc bắt đầu không ngừng làm “Tốt nhất, hạ hạ, tả trái, bên phải bên phải” thể thao vận động.

Lăng vũ vẫn đem lâm ngọc liên cấp liếm lấy đều nhanh muốn hòa tan, thế này mới lại mang qua này trương tứ phương ghế bành ra, đứng ở mặt trên, hai tay đem lâm ngọc liên hai chân khiêng đến trên bờ vai, làm cho lâm ngọc liên đến giúp mình nhắm. Đương lâm ngọc liên một tay đẩy ra hoa của mình cánh hoa, một tay dẫn dắt lăng vũ hắc Long thần thương nhắm ngay vị trí về sau, lăng vũ trực tiếp một cái eo, thần thương liền oạch một tiếng, chui vào kia sớm vô cùng quen thuộc mê người trong huyệt động, bắt đầu vất vả cần cù cày cấy.

Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác. À nút tải truyện nằm ở dưới cuối bài viết nên chịu khó lướt xuống cuối, qua phần giới thiệu nhé ^^
Cách tải truyện & Cập nhập hướng dẫn mới cho hệ thống quảng cáo mới
Sắc Hiệp Viện vừa đổi sang hợp tác với bên hệ thống quảng cáo của đối tác mới nên anh em đặc biệt lưu ý và dành chút thời gian xem bài hướng dẫn mới nhé. Nhất là các ae mới, lần đầu đến với Sắc Hiệp Viện
Đọc truyện nhớ đùng App Reader
Sau khi tải file truyện về hay copy file truyện vào máy điện thoại (thấy file trong ổ lưu trữ hay thẻ nhớ của điện thoại) thì nhớ dùng các App Reader đọc file truyện. Đọc bằng app sẽ tiện lợi, dễ dàng hơn và có trải nghiệm đọc tốt hơn. Ae nào chưa có app reader thì tham khảo các app trong danh sách ở trong cái nút đỏ nhé !!!

Sắc Hiệp Viện
Logo

Ae lưu ý là tìm kiếm bằng từ khóa, hạn chế táng nguyên tên truyện vào. Khi nhập từ khóa tìm kiếm thì nhập chữ thường, thử cả từ khóa có dấu và không dấu. Nếu vẫn không ra thì tìm với Google theo cú pháp: Từ khóa + sachiepvien.net (Ví dụ: Mẹ con sachiepvien.net)

Register New Account
Nếu gặp vấn đề với tài khoản thì hãy inbox fanpage hoặc đăng bài trên group để được hỗ trợ.
Reset Password