Archive: Tháng Tám 5th, 2018

FuckGrand Order (1-4 chương 12 tiết)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Đông mộc góc tây bắc một chỗ hòa phong dinh thự đắm chìm trong nhu hòa nắng chiều ở bên trong, màu vàng dây kết theo cửa trước ngói lưu ly thượng trút xuống xuống dưới, càng lộ ra phong cảnh kiều diễm —— rất khó làm ...

Tô mễ á hành khúc (1-6 chương 9 tiết + ngoại truyện 4 thiên)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Ngân trù vậy tuyết trắng chiều chuộng bước qua trước sau lưỡng đạo đường chân trời, hai tuyến trong lúc đó chợt có màu xanh đen lâm hoặc hồng, hạt, hoàng, lam đẳng sắc nơi ở, chúng nó vẫn chưa dày đặc đến dẫn nhân ...

Reset Password