Mười tám nước dâm loạn diễn nghĩa

YÊU THÍCH+1
YÊU THÍCH+1
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

Thể loại: XXX
Tình trạng: FULL
Chất lượng: ~70{ced6a4b43f114d1be512adaf2a7a4b9395cd4c79daa27db6c26283a768738f3e} VP edit
Nguồn: Sắc hiệp viện
~o0o~
Giới thiệu:
Thứ 01 chương
Tại mỗ một thế giới, có mười tám đại quốc, tự đông đi tây này là: Đại Kim Quốc, ranh giới bắc tới Kamchatka bán đảo, nam tới sông Hoài, tây chí đại mạc, diện tích 1300 vạn kilomet vuông, Mông Cổ gia bộ đều vì phụ thuộc; Tống đế quốc, sông Hoài lấy nam, 150 vạn kilomet vuông; Đại Lý nước; Đại Kim lấy tây vì chính là man quốc, tám trăm vạn kilomet vuông; lại tây là RẮC…A…Ặ..!! Khiết Đan nước, bốn trăm vạn kilomet vuông; xa hơn tây là hoa kéo tử khuông đế quốc, 1300 tám mươi vạn kilomet vuông; tiểu á lỗ mộc nước, một trăm vạn kilomet vuông; Bảo Gia Lợi Á/Bulgaria đế quốc, ba ngàn bốn trăm vạn kilomet vuông; Serbia đế quốc, bốn trăm vạm kilomet vuông; Hungary nước hòa bái chiếm đình nước; Nặc Mạn Để/Normandy đại công quốc, tám trăm vạn kilomet vuông, [Thần Thánh La Mã] đế quốc, Đan Mạch đế quốc, tư duy đăng đế quốc, này Nặc Mạn Để/Normandy đẳng tứ nước giai Nhật Nhĩ Mạn/Germanic nhân quốc gia; Anh Pháp; tây nam là Ba Tư đế quốc, bao gồm tiểu lục địa ở bên trong, 600 vạn kilomet vuông.

Download

Загрузка...
Sao chép

Reset Password