Dương lục lang tân truyện (1-99 chương)

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】

xuyên việt về kiếp trước, lại là dương lục lang. Bạch mã ngân thương, trò chơi bụi hoa, ngạo thị quần hùng, Vấn Thiên hạ ai là anh hùng.

kim sa than, hai lang sơn, thất tử đi, một con trai trở về. Lý lăng bia, tiết sử nếu phùng tô võ mục, tướng quân định làm hoắc Phiêu Kị.

phản hồi kiếp này, mang về lục lang một thân võ công, ai dám tranh phong!

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password