Giang sơn mỹ nhân chí

3
3Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác. À nút tải truyện nằm ở dưới cuối bài viết nên chịu khó lướt xuống cuối, qua phần giới thiệu nhé. Chỗ đó có các hướng dẫn cơ bản cho người mới tham gia Sắc Hiệp Viện, nếu chưa biết tải hay làm sao đọc được file truyện thì hãy dành thời gian đọc các bài hướng đó. Và cuối cùng, việc quan trọng nhắc lại lần hai: ĐÂY LÀ WEB TẢI FILE TRUYỆN VỀ ĐỌC OFFLINE. ^^

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
thần kỳ đại lục, đông đảo dân tộc, các nước tranh bá, sổ người phong lưu, hoàn xem sáng nay. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, vì dân tộc sinh tồn, vì quốc gia cường thịnh, vì lý tưởng thực hiện, trong loạn thế, phần đông anh hùng kỳ tài các hiển thân thủ, lộc tử thùy thủ, mỏi mắt mong chờ.

Đại sự ký cập niên đại biểu
Đại lục công lịch 671 năm, lý Vô Phong xuất thân từ Đông đại lục đường sông đế quốc thủ đô Trung Châu một cái xuống dốc sĩ tộc gia đình.
Đại lục công lịch 687 năm, lý Vô Phong du lịch trở về, tại đường sông đế quốc thủ đô Trung Châu gia nhập quân đế quốc đội, người nhậm chức đầu tiên đế quốc thành vệ quân đoàn đệ tam sư đoàn thứ bốn liên đội thứ năm đại đội đệ tam trung đội tiểu đội thứ hai tiểu đội trưởng.
Đại lục công lịch 689 đầu năm, lý Vô Phong tấn thăng làm đế quốc thành vệ quân đoàn đệ tam sư đoàn thứ bốn liên đội thứ năm đại đội đệ tam trung đội trung đội trưởng.
Đại lục công lịch 689 năm tháng 7, lý Vô Phong nhân sở mang bộ đội thành tích huấn luyện xông ra được phá cách tấn thăng làm đế quốc đệ tam sư đoàn thứ bốn liên đội thứ năm đại đội đại đội trưởng.
Đại lục công lịch 689 năm tháng 10, đế quốc bắc bộ bắc nguyên quận bùng nổ đại quy mô nông dân nô lệ khởi nghĩa, khởi nghĩa phạm vi lan đến ba cái quận.
Đại lục công lịch 689 năm tháng 11, lý Vô Phong suất quân tham dự bình định bắc nguyên khởi nghĩa, đại hoạch toàn thắng, tù binh cũng thu nạp lúc sau được xưng huy hoàng vương triều tam kiệt một trong đàm tiếu (dùng tên giả tiêu đường).
Đại lục công lịch 689 năm tháng 12, lý Vô Phong nhân chiến công trác lấy tấn thăng làm đế quốc thành vệ quân đoàn đệ tam sư đoàn thứ bốn liên đội liên đội trưởng, cũng vinh lấy được đế quốc tam tinh vinh dự huân chương.
Đại lục công lịch 690 năm tháng 3, lý Vô Phong tiến vào đế quốc học viện quân sự học tập tiến tu, cũng tại học tập trong lúc kết giao phần đông bạn gái cập đối kỳ về sau nghiệp bá sinh ra thật lớn ảnh hưởng cổ cơ, tô dân thuấn, Mạc Luân nhóm bằng hữu.
Đại lục công lịch 691 năm tháng 10 ngày 7, đường sông đế quốc tây chinh quân chủ lực tại tây bắc quận Khánh Dương phủ cảnh nội bị du mục dân tộc la ti nhân quân đội đánh tan.
Đại lục công lịch 691 năm tháng 10 ngày 18, lý Vô Phong suất lĩnh đế quốc tây chinh tàn quân lấy được Khánh Dương bảo vệ chiến thắng lợi, đánh lui la ti nhân tiến công, từ nay về sau chính thức đi lên lịch sử võ đài.
Đại lục công lịch 691 năm tháng 10, thụ đế quốc tây chinh chiến bại ảnh hưởng, đế quốc quanh thân các quốc gia cập bên trong phiên trấn thế lực cùng rục rịch.
Đại lục công lịch 691 năm tháng 11, lý Vô Phong bị đế quốc chính thức sắc phong làm trăm thắng hầu, cũng được bổ nhiệm làm tây bắc quận Khánh Dương phủ thành thủ.
Đại lục công lịch 692 năm tháng 1, bị đời sau xưng là “Hoàng đế chi cánh tay” Lăng Thiên phóng đầu nhập lý Vô Phong dưới trướng.
Đại lục công lịch 692 năm tháng 2 lên, lý Vô Phong khởi động phát triển kinh tế hòa di dân kế hoạch.
Đại lục công lịch 692 năm 9— tháng 11, lần thứ bảy đằng Cách Lý chiến tranh bùng nổ, cuối cùng lấy xích địch nhân thắng lợi chấm dứt. Bởi vì lần này chiến dịch bùng nổ, vì lý Vô Phong thắng được ngắn ngủi và quý báu cơ hội thở dốc.
Đại lục công lịch 693 năm tháng 3, lý Vô Phong gồm thâu tây bắc quận kim châu phủ, thành lập trụ sở hậu phương.
Đại lục công lịch 693 năm tháng 4, lý Vô Phong thu phục kim châu cao nhạc nhân, cao nhạc nhân bắt đầu trở thành lý Vô Phong trong tay trọng yếu cấp dưới.
Đại lục công lịch 693 năm tháng 8, tây bắc quận Quy Đức hòa bác nam hai phủ phát động phản loạn.
Đại lục công lịch 693 năm tháng 9, lý Vô Phong lại đánh tan la ti xâm lược quân, lấy được “Lần thứ hai tây bắc chiến tranh” thắng lợi.
Đại lục công lịch 693 năm tháng 10, lý Vô Phong bị đế quốc bổ nhiệm làm tây bắc quận quân chính Tiết độ sứ chức, cũng vâng mệnh bình định Quy Đức, bác nam hai phủ phản loạn. Cùng tháng, mã này hãn nước xuất binh đánh bất ngờ an khôn City State hòa kiệt mỹ Lạc vương nước lưỡng địa, cũng vừa mới chiếm lĩnh lưỡng địa, đem nhét vào chính mình bản đồ.
Đại lục công lịch 693 năm tháng 12, lý Vô Phong chính thức tổ kiến tây bắc quận địa phương chính phủ, bắt đầu thành lập đãi chúc cho thế lực của mình.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 1, lý Vô Phong suất quân bình định Quy Đức, bác nam hai phủ phản loạn, thu phục hai phủ.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 2, lý Vô Phong thu phục sau Quy Đức, bác nam hai phủ tổ kiến địa phương chính phủ hòa địa phương bộ đội cảnh bị, chính thức nhét vào lý Vô Phong thống trị.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 5 sơ, sau lại danh dương toàn bộ đại lục đế quốc phục hưng đại học hòa đế quốc tây bắc đại học quân sự đời trước —— tây bắc đại học hòa tây bắc học viện quân sự tại tây bắc quận Khánh Dương vùng ngoại thành thanh bộ trấn chính thức lạc thành, lý Vô Phong đảm nhiệm hai giáo đệ nhất đảm nhận hiệu trưởng.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 5 ở bên trong, bị đời sau nhà lịch sử học nhất trí đánh giá vì “Trời sanh nhà ngoại giao, có bén nhạy chính trị khứu giác hòa rộng lớn chính trị tầm nhìn, quốc tế võ đài chính trị thượng hiếm có thiên tài” Giang Đông danh sĩ Tô Tần bị lý Vô Phong duyên lãm dưới trướng.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 6 tới tháng 8, Tô Tần đại biểu lý Vô Phong đi sứ đằng Cách Lý thảo nguyên, cũng cùng la ti nhân liền do lợi nhân quy phụ vấn đề đạt thành lượng giải, đồng thời cũng đưa tới Tây Vực các nước bất mãn.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 6 đang lúc, do lợi nhân chính thức định cư Khánh Dương, cũng tuyên thệ hướng lý Vô Phong nguyện trung thành, đây là đằng Cách Lý trên thảo nguyên du mục dân tộc thần phục với lý Vô Phong khai đoan, do đó kéo ra lý Vô Phong chinh phục du mục dân tộc mở màn.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 7, lý Vô Phong tăng móc nối xây tây bắc quân đoàn đệ ngũ sư đoàn, chuẩn bị ứng phó Lã tống tình thế biến hóa.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 9 tới tháng 10, đường sông đế quốc lân bang Lã tống đại công quốc phát sinh chính biến, chưa toại, Thủ tướng Bố Luân Đặc lan chấp chưởng cả nước quyền to.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 10 đang lúc, Tây Vực giang hồ môn phái huyễn phượng môn tại Tây Vực phản lý thế lực dưới sự sai sử phái ra thích khách ám sát lý Vô Phong, chưa toại, lý Vô Phong cùng Tây Vực các nước quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu, đây cũng là giang hồ thế lực lần đầu tham gia cùng lý Vô Phong chính trị đấu tranh.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 10 hạ tuần, trung đại lục cường quốc khăn Sa Vương nước hòa khoa mini công quốc liên hợp xuất binh xâm nhập lân bang Lã tống đại công quốc, Lã tống biến cố bùng nổ.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 11, Lã tống chiến cuộc lâm vào giằng co trạng thái, Lã quân Tống đội tại phì đặc liệt hòa Khắc Lỗ phu dưới sự suất lĩnh ương ngạnh chống lại khăn sa hòa khoa mini người tiến công, đây cũng là Lã tống một đại danh tướng phì đặc liệt xử nữ chiến. Cùng tháng, lý Vô Phong xuất binh bắc Lã tống, cũng hoàn thành bắc Lã tống chiếm lĩnh.
Đại lục công lịch 694 năm tháng 12, lý Vô Phong tại bắc Lã tống lấy duy thác thành hòa song chồng chất làm trung tâm tổ kiến trung với mình tự trị chính phủ, cũng xuất binh tập kích khoa mini công quốc xâm nhập quân hậu cần tiếp tế tiếp viện trung tâm, khiến cho khoa mini nhân rời khỏi chiến tranh, sau cùng Lã tống đại công quốc đặc sứ phì đặc liệt ghi lại bắc Lã tống ủy trị tự trị điều ước.
Đại lục công lịch tháng 12 trung tuần, mã này hãn nước xâm nhập lân bang càng kinh nước, cũng hoàn toàn chiếm lĩnh nên địa khu. Đồng thời, đường sông đế quốc hòa Mễ Lan vương quốc đồng thời tuyên bố đoạn tuyệt cùng mã này hãn nhân quan hệ ngoại giao, cũng phái trọng binh tiến vào chiếm giữ cùng mã này hãn nước giáp giới biên cảnh địa khu, hai nước phân biệt cùng mã này hãn nước bùng nổ chiến tranh cục bộ.
Đại lục công lịch tháng 12 hạ tuần, đường sông quân đế quốc đội tại nam tuyến cùng mã này hãn nhiều người thứ giao phong, lũ chiến lũ bại. Đồng thời Mễ Lan Vương Quốc Quân đội cùng mã này hãn nhân quân đội đã ở tây tuyến giao chiến, chiến cuộc hướng có lợi cho mã này hãn nhân phương hướng phát triển.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 1, lý Vô Phong hoàn thành bắc Lã tống nhiệm vụ phản hồi Khánh Dương, cũng cho cùng tháng phản hồi đế đô Trung Châu báo cáo công tác. Cùng tháng, mã này hãn nước cùng Mễ Lan vương quốc ký kết ngưng chiến hiệp định.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 1 hạ tuần, trở về kinh báo cáo công tác lý Vô Phong bị đường sông trong đế quốc tấn chức công tước, cũng kiêm nhiệm đế quốc bắc Lã tống địa khu Tổng đốc.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 1, lý Vô Phong tại trở về kinh trên đường vô tình gặp được đế quốc giang hồ đại phái Quan Tây Ba Sơn Cố gia mọi người, kết giao cũng mời chào cho mình sử dụng, bắt đầu ở đế quốc Quan Tây bố kỳ.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 1, lý Vô Phong tại đế đều biết hạ lạc đế hòa uy lợi tỷ đệ hai người, uy lợi bắt đầu đi lên vũ đài.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 1, Tây Vực các nước hội nghị liên tịch tại bối thêm nước bối gia nhĩ ven hồ mời dự họp, Tô Tần mới lộ đường kiếm, cho la ti nhân liên thủ phá Tây Vực liên hoành kế sách.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 2, lý Vô Phong tại đế quốc văn giáo vệ sinh đại thần ngụy trung Hành phủ trung trong tiệc rượu kết giao lưu vong đế đô càng kinh quốc công chúa ―― Lê thị tam nữ, khuynh đảo.
Đại lục công lịch 695 đầu năm, uy tối đại gia tộc lập nguyên gia tộc thiết được đường sông quân đế quốc phương trung tâm cơ mật ―― đế quốc đại hình quân thuyền chế tạo kỹ thuật, uy nhân bắt đầu đi hướng trên biển khuếch trương đường.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 2, lý Vô Phong tại đế đô cùng đến từ trung đại lục tây bộ ấn đức An vương nước Hải Đức nuôi bộ lạc đại biểu bí mật ký tên hiệp nghị, song phương kết minh.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 2, lý Vô Phong tại đế đô kết giao đế đô tam đại môn phái võ lâm một trong ―― Thanh Diệp phái nhân vật trọng yếu, theo sau bí mật thành lập quan hệ mật thiết.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 2 tế tết âm lịch trong lúc, đế quốc tam giang quân chính Tiết độ sứ phủ hòa Thiên Nam Tiết độ sứ phủ phân biệt đồng thời xuất binh xuôi nam, tam giang quân đoàn công chiếm bắc la ni Tây Á liên minh mảng lớn lãnh thổ, Thiên Nam quân đoàn tắc công hãm toàn bộ xa nước.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 2, lý Vô Phong ngẫu gặp đế quốc cung đình lễ nghi quan chu tử hồng, kinh diễm.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 2, lý Vô Phong tại đế quốc đại khái tràng võ ngự thử hiện trường gặp chuyện, thân chịu trọng thương. Bởi vì lý Vô Phong gặp chuyện, đế quốc tây bắc thế cục rung chuyển bất an.
Đại lục công lịch 695 năm 3— tháng 6, lý Vô Phong nhàn rỗi tĩnh dưỡng, trên thực tế bị đế quốc giam lỏng cho đế đô. Ở giữa, lý Vô Phong mặt ngoài ẩn núp, âm thầm giao hảo đế quốc Giang Nam buôn bán thế lực.
Đại lục công lịch 695 năm 6— tháng 7, đế quốc khảo sát đoàn tại tây bắc kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, càng đại quy mô rối loạn, tây bắc thế cục chợt khẩn trương.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 7, tạp mạn đại quân đế quốc tại đế quốc minh hữu tiệp Lạc Khắc công quốc khởi xướng toàn diện thế công, cũng nhiều lần đánh tan ngăn chặn đế quốc hòa tiệp Lạc Khắc liên quân.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 8, tạp mạn đại quân áp dụng dương đông kích tây nội ứng ngoại hợp kế sách công phá được xưng thiên hạ đệ nhất quan ―― Gia Dự quan, đả thông xuôi nam thông đạo.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 8, xét thấy tây bắc cập phương bắc thế cục nguy cấp, đế quốc bị bắt làm cho lý Vô Phong ở chỗ cùng đế quốc mười thất công chúa Tư Đồ ngọc đường đính hôn sau phản hồi tây bắc chủ trì đại cục.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 8, tây bắc quân chánh thức tiến vào chiếm giữ Thái Huyền phủ thành, Thái Huyền thành thủ Phỉ Nhĩ đinh tại lý Vô Phong tác động hạ đầu nhập lý Vô Phong dưới trướng.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 9 thượng tuần, ngân xuyên biến cố bùng nổ. Nguyên đế quốc ngân xuyên thành thủ tôn nguyên lượng chết bệnh, này đệ tôn nguyên huy công nhiên đảo hướng đế quốc địch nhân vốn có Tây Tư la đế quốc, cùng lý Vô Phong vì tranh đoạt ngân xuyên phủ quyền khống chế bùng nổ chiến tranh.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 9 hạ tuần, ngân xuyên biến cố chấm dứt, tôn nguyên huy cùng Tây Tư la liên quân đế quốc bại cùng tây bắc quân, lui giữ ngân xuyên bắc bộ yếu tắc ―― cam lan, lý Vô Phong khống chế ngân xuyên phủ, song phương hoà đàm ngưng chiến.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 10 thượng tuần, ấn đức An vương nước giữ che bộ quý tộc tư quân tập kích bắc Lã tống xanh biếc hải đầm lầy địa khu bị song đôi canh gác sư đoàn phục kích, vừa mới đánh tan cũng tù binh đại lượng nhân viên.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 10 trung tuần, thái bình giáo tại Quan Tây Hán Trung khởi nghĩa vũ trang, Hán Trung phủ đầu tiên thất thủ.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 10 hạ tuần, thái bình dạy người công hãm Quan Tây quận Tây Khang, Ba Sơn, cẩm thành khống chế, lũng đông Tứ phủ, Quan Tây quận trừ lô Giang phủ ngoại, toàn cảnh đình trệ, đến tận đây, thái bình giáo thế lực trồi lên thủy diện.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 10 hạ tuần, Lã tống đại công quốc, khoa mini công quốc, tự do lãnh thổ tự trị tam phương tại tự do thành bí mật kết minh, cộng đồng ứng phó biến hóa tình thế.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 11, tây bắc quân thẳng tiến chá cô quan, cùng Thái bình quân bùng nổ kịch chiến, lấy được chá cô quan đại thắng.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 11, thái bình giáo lại tại đường sông đế quốc phương bắc nhấc lên khởi nghĩa cao trào, bắc nguyên quận Bình Lục, Thanh Hà, an nguyên, du lâm Tứ phủ trước sau đình trệ, ngay sau đó yến vân quận Thương Châu, trong mây hai phủ cũng trước sau thay chủ, tháng 11 19 ngày, thái bình giáo thủ vưu nói phương tại an nguyên tuyên bố thái bình thánh nước thành lập, dấu hiệu lấy thái bình giáo thế lực đã trở thành Đông đại lục một cái hết sức quan trọng chính trị lực lượng quân sự.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 11 để, vì phòng ngừa bắc nguyên quận tây bộ đại phủ lô long rơi vào thái bình giáo trong tay, lý Vô Phong tự mình dẫn đại quân xuyên qua lục bàn sơn khu, tháng 12 sơ, lý Vô Phong đã khống chế lô Long phủ.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 11 mạt, Tây Vực ô tôn nước Tả tướng quân Hô Diên chước phát động quân sự chính biến, cuộc so tài tư nạp vương triều bị phủ định.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 12 thượng tuần, tây bắc quân đoàn thứ nhất sư đoàn cùng giải quyết bắc Lã tống độc lập thứ nhất sư đoàn bộ binh tham gia ô tôn chính biến sự vụ, vừa mới dập nát quân sự chính biến, ô Tôn vương cuộc so tài tư nạp trở lại vị trí cũ.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 12, lần thứ hai bắc Lã tống chiến tranh bùng nổ, Lã tống đại công quốc thần kỳ Binh đánh tan song đôi canh gác sư đoàn, vừa mới thu phục tây bắc Lã tống, bắc Lã tống tình thế chợt biến.
Đại lục công lịch 695 năm tháng 12 hạ tuần tới năm sau sơ, đế quốc thành vệ quân đoàn Bắc thượng cùng Thái bình quân xâm nhập phía nam tiên phong tụ quần phát sinh hội chiến, lấy được Ngưu đầu trấn đại thắng.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 1 thượng tuần, đế quốc thành vệ quân đoàn lại phát động thế công, song phương ác chiến ba ngày, vừa mới đánh tan Thái bình quân nam bộ tụ quần, lấy được Thanh Hà chiến dịch thắng lợi, vững chắc đế quốc phương bắc tình thế.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 1 trung tuần khi đến tuần, đế quốc tây tiến tụ quần khởi xướng lũng đông hội chiến, ý đồ phá được lũng đông, đả thông tây bộ thông đạo, gặp được phục kích, thảm bại, thái bình giáo tại Quan Tây tình thế ổn định.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 1 để tam giang quân chính Tiết độ sứ cập Thiên Nam quân chính Tiết độ sứ phân biệt phát biểu đòi tặc hịch văn, cũng phái binh Bắc phạt Quan Tây quận lô Giang phủ cập ba ba phủ, lấy tháng 2 sơ phân biệt chiếm lĩnh lô giang cập Ba Sơn.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 2 sơ lương tín ngưỡng suất lĩnh tây bắc quân đoàn thứ nhất sư đoàn hòa bắc Lã tống độc lập thứ nhất sư đoàn bộ binh tiến vào bối thêm quốc cảnh nội hòa bối thêm nước tứ vạn đại quân triển khai kịch chiến, quan hệ song song hợp ô tôn đại quân vừa mới đem thêm nước đại quân đánh bại vây khốn, cùng sử dụng vây Nguỵ cứu Triệu chi kế đem Lâu Lan nước đại quân triệu hồi Lâu Lan, tại tháng 2 trung tuần tây bắc ô tôn liên quân vừa mới đem thêm nước đại quân toàn diệt.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3 tạp mạn nhân tập kết gần hai mươi vạn đại quân đột nhiên tại tiệp Lạc Khắc phát động mãnh liệt thế công, cũng tiêu diệt liên quân vây công phàm lâm thành, tiệp Lạc Khắc thế cục không ổn định.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3 Lã tống hòa tây bắc đạt thành giải hòa hiệp nghị, Bắc Cung tống mất đi ba tháng sau một lần nữa thu phục, cũng hòa Lã tống kết thành chính trị quân sự đồng minh, đến tận đây tây tuyến tình thế đã cơ bản giảm bớt.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3 bối thêm nước hòa đạt thành giải hòa hiệp nghị, mở ra song phương thuế quan cùng với tây bắc phái trú bắc Lã tống độc lập sư đoàn bộ binh đóng quân bối thêm nước thủ đô bối thêm thành, đồng thời cũng cùng la ti nhân liên minh vỡ tan.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3 trung tuần, mã này hãn nhân cư nhiên bí mật chuyển kiếp hiểm trở bất ngờ cao lê cống vùng núi, do đó đột phá bị coi là lạch trời bắc la ni Tây Á tây bộ bình chướng, khiến cho bắc la ni Tây Á địa khu bại lộ ở tại mã này hãn người đao thương dưới, Lâm gia trú bắc la ni Tây Á cánh quân tại vô lực thủ phủ phía đông trọng trấn khảm đằng dưới tình huống, đúng lúc co rút lại phòng tuyến, chặt chẽ bóp lại ni nhĩ thành hòa đại du miệng.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3, bối thêm nước Thủ tướng kéo đừng cùng Lã tống đại tướng Khắc Lỗ phu trước sau đến Khánh Dương thành cùng tây bắc đàm phán, cuối cùng tây bắc cùng bối thêm nước, Lã tống đại công quốc trước sau đạt thành hiệp nghị, bắc Lã tống độc lập thứ nhất sư đoàn bộ binh đóng ở bối thêm nước, Lã tống đại công quốc toàn diện rời khỏi song đôi phủ, khôi phục năm kia ký kết điều ước.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3 trung tuần, tạp mạn đại quân tại tiệp Lạc Khắc công quốc bắc bộ đại bại đế quốc cùng tiệp Lạc Khắc liên quân, đông bắc bộ phàm lâm thành bị vây, tiệp Lạc Khắc hình thức chuyển tiếp đột ngột.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 3 hạ tuần, tiệp Lạc Khắc Ellen đại công cùng quân vụ đại thần lan ngu dốt công tước thương nghị lấy Ellen đại công con gái một Annie công chúa cùng lý Vô Phong ký kết hôn ước làm điều kiện, thỉnh lý xuất binh mổ tiệp Lạc Khắc công quốc chi nguy.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 4, kiệt mỹ Lạc vương nước tiền công chúa Sofia cùng lâm nguyệt tâm trước sau đến chá cô quan, gặp nhau cũng kết bạn đồng hành hướng Khánh Dương.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 4, mã này hãn đại quân tại đại tướng phổ thiên thành dưới sự suất lĩnh lướt qua hiểm trở bất ngờ cao lê cống vùng núi, đoạt được bắc la ni Tây Á phía đông trọng trấn khảm đằng, uy hiếp Lâm gia tại bắc la ni tây bắc địa khu thống trị.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 4, lý Vô Phong chính thức tổ kiến tình báo quân sự cục, từ nguyên song đôi phủ canh gác sư đoàn phó sư đoàn trưởng Lệnh Hồ cánh, xuất nhâm người nhậm chức đầu tiên cục trưởng.
Đại lục công lịch 696 năm 3— tháng 4, tạp mạn đế quốc bắc bộ bách nhân nhân phát sinh phản loạn, tạp mạn đế quốc triều dã chia làm nhị phái tranh chấp không ngớt, Tể tướng qua mạch tư cùng hoàng đế Đức Lý tạp nhị thế quan hệ xuất hiện vết rách.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 4 trung tuần, tạp mạn đế quốc tập kết hai mươi tư vạn đại quân vây công tiệp Lạc Khắc công quốc thủ đô mực linh đốn thành.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 4 hạ tuần ─ tháng 6, đừng đặc thiết kỵ tập kích Tây Tư la đế quốc tây bộ địa khu, đồng thời tây bắc động viên tám sư đoàn mười tám vạn nhân nhập tiệp Lạc Khắc công quốc, lần đầu tiên tiệp Lạc Khắc tranh đoạt chiến bùng nổ, song phương tổn thất thảm trọng, cuối cùng mổ mực linh đốn thành chi vây, nhưng tiệp Lạc Khắc công quốc đông bắc bộ phàm lâm thành bị đập mạn đại quân phá, đến tận đây tiệp Lạc Khắc công quốc bắc bộ rơi vào tạp mạn đế quốc, lý Vô Phong gián tiếp khống chế tiệp Lạc Khắc công quốc nam bộ.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 6 trung tuần, thái bình giáo xé bỏ cùng lý điều ước đánh bất ngờ lô Long phủ cùng chá cô quan, lô Long phủ thứ hai canh gác sư đoàn nhất bộ làm phản, mễ phong dẫn lô Long phủ thứ nhất canh gác sư đoàn cùng thứ hai canh gác sư đoàn tàn quân lui tới tây bắc quận, thái bình giáo thống nhất bắc nguyên quận, mà chá cô quan thì tại tây bắc độc lập thứ hai sư đoàn phòng thủ hạ bảo vệ cho.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 6, lý Vô Phong cùng lâm nguyệt lòng đang Khánh Dương phủ tây lâm tự gặp gỡ, chợt xuyên thấu qua lâm nguyệt tâm nhận thức Sofia.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 7, lý Vô Phong tới mã tư đốn trong cánh đồng hoang vu bộ bách nhân tộc tối đại bộ lạc đóa ngươi bộ lạc cùng đại tù trưởng đà lặc mật gặp, cũng hiệp trợ đà lặc mật bình định chính biến, song phương kết minh cũng đạt thành chứa nhiều hợp tác hiệp nghị, mà cùng đà lặc mật chi đệ đà la kết bái, kỳ muội đà cơ tùy lý Vô Phong trả tây bắc.
Đại lục công lịch 696 năm 7— tháng 8, Lâm gia cùng đế quốc tam hoàng tử Tư Đồ tuấn hạt loại kém ngũ quân đoàn hợp công Quan Tây quận cẩm thành phủ, Thái bình quân thủ thành tướng khâu tử thành suất quân tam vạn đem trung với thái bình giáo hai vạn nhân cơ hồ tiêu diệt hết, đầu hàng Tư Đồ tuấn, đế quốc khôi phục cẩm thành phủ toàn cảnh.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 8, nhân tây bắc khủng hoảng tài chính, lý Vô Phong suất quân xuất chinh ấn đức An vương nước giữ che bộ, khống chế giữ che bộ, đạt được tuyệt bút tài hàng, cũng cùng la môn giáo hắc y phái tang Đức Tư, kéo sắt gia tộc côn đơn · kéo sắt đạt thành hiệp nghị, hắc y phái, áo trắng trong phái ôn hòa phái trở thành giữ che bộ tân giai tầng thống trị, mà ở lương tín ngưỡng dưới sự trợ giúp, giữ che thủ vệ quân thống soái áo bác kéo tướng quân đoạt được hộ vệ quân quyền khống chế, trở thành giữ che bộ trong quân đệ nhất nhân.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 9, đại hoàng tử Tư Đồ thái cùng thái bình giáo đạt thành hiệp nghị bí mật, Tư Đồ thái thu hồi yến vân quận trong mây phủ.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 9 ngày 15 rạng sáng, tây bắc quân đoàn thứ nhất, đệ ngũ sư đoàn cùng nguyên ngân xuyên phủ đệ nhất canh gác sư đoàn phó sư đoàn trưởng tạ anh kiệt nội ứng ngoại hợp, tạ anh kiệt hiến quan đầu thành, tây bắc quân thu phục ngân xuyên phương bắc trọng trấn cam lan yếu tắc, nguyên ngân xuyên thứ nhất canh gác sư đoàn trưởng tôn nguyên huy tại yếu tắc trong phủ châm lửa tự phạm bỏ mình, ngân xuyên phủ toàn cảnh khôi phục.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 9 trung tuần, Thái bình quân rút khỏi Quan Tây quận Tây Khang phủ, tây bắc quân cùng Thiên Nam quân phát sinh xung đột, cuối cùng tây bắc quân khống chế Tây Khang phủ toàn cảnh, đây cũng là Lý gia tây bắc quân cùng Lang gia Thiên Nam quân lần đầu tiên chiến tranh.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 10, Thái bình quân Binh phát sông sóc quận, đế quốc thứ ba, tứ quân đoàn thảm bại, quân lực tổn thất quá bán, sông sóc quận bắc bộ hắc sơn phủ, Long Tuyền phủ trước sau bị công hãm, đế quốc triều dã chấn động, lòng người bàng hoàng.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 11, lý Vô Phong thừa dịp Thái bình quân chủ lực tại công phạt sông sóc quận sắp, Binh phát lô Long phủ, vây công lô Long phủ, cuối cùng Thái bình quân lô long thủ thành tướng giang bân suất quân đầu hàng lý Vô Phong, lý Vô Phong thu phục lô Long phủ toàn cảnh.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 11 ở bên trong, hạ tuần, Thái bình quân tại sông sóc quận lại phát động công kích, đại quân đế quốc lại lần nữa thảm bại, Hà Gian phủ, tấn trung phủ trước sau thất thủ, mà xét thấy tình huống nguy cơ, Tư Đồ tuấn suất quân tiếp quản thiên thủy phủ phòng ngự, đến tận đây, sông sóc quận Ngũ phủ bên trong có Tứ phủ vì thái bình giáo đoạt được, đế đô tình huống nguy cấp.
Đại lục công lịch 696 năm tháng 12 hạ tuần ─697 năm tháng 1, Thiên Nam quân tại được xưng xa địa chi hổ ôn lấy dưới sự suất lĩnh tấn công Hán Trung phủ tây nam bộ đại tán quan, cơ hồ đồng thời, Lâm gia cũng đột phá Hán Trung phủ đông nam bộ kỵ điền quan, mà Lý gia cũng chiêu hàng Hán Trung tây bắc hiểm quan kiếm môn quan Thái bình quân, tượng trưng tam phiên chính thức tham gia Trung Nguyên chi chiến, sử xưng “Tam phiên tiến Trung Nguyên” .
Đại lục công lịch 697 năm tháng 1 thượng tuần, tây bắc đại quân tại lý Vô Phong dưới sự suất lĩnh vây công lũng Đông phủ, tây bắc quân vận dụng phát minh mới đồng bách độc khí, thuận lợi đánh hạ lũng Đông phủ thành, nhưng là lý Vô Phong bởi vì để cho chạy Thái bình quân thủ thành tướng phàn biển mây cập bộ đội sở thuộc hơn hai vạn nhân, khống chế lũng Đông phủ toàn cảnh.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 1, chiếm cứ quân vụ đại thần vị mười mấy năm lão thần gì biết thu nhân năm gần đây chiến sự bất lợi cho nên bị trục xuất, nguyên quân vụ phó đại thần Cát Lâm lần lượt bổ sung vì quân vụ đại thần.
Đại lục công lịch 697 năm 1— tháng 3, tam phiên đại quân tề tụ Hán Trung phủ thành xuống, cuối cùng thái bình giáo quân coi giữ đầu hàng Lâm gia, Lang gia lui về Hán Trung phủ tây nam bộ trọng trấn vĩnh xuyên cũng khống chế quanh thân lục trấn, tây bắc đại quân lui về kiếm môn quan cùng tứ thủy lĩnh, Hán Trung phủ vì tam phiên sở theo.
Đại lục công lịch 69 tháng 7 tháng 1 trung tuần, đừng đặc thân tộc la ti phái phát sinh chính biến, thân la ti đừng đặc đại vương tử cổ nhi đan tại la ti nhân cùng Tây Tư la người dưới sự trợ giúp lấy được đừng đặc toàn tộc quyền to, nhị vương tử cổ nhi làm phủ trốn tới tây bắc, tây bắc cao tầng kinh hãi, tây bắc trạng thái lâm vào xu nhanh, vì ứng phó đừng đặc chính biến, lý Vô Phong tuyên bố cải cách tây bắc quân chế cũng tổ kiến tứ đại quân đoàn đến nhân phải làm tiền thế cục.
Đại lục công lịch 697 năm 1— tháng 3, tây bắc xuất binh đừng đặc tộc, tại ba bên nguyệt hồ đại bại đừng đặc cùng la ti liên quân, thân la ti cổ nhi đan bị giết, thay vào đó là thân tây bắc cổ nhi làm phủ chính quyền, chợt cổ nhi làm phủ chính thức quy thuận tây bắc, trở thành tây bắc phụ thuộc, vì đường sông đế quốc đừng đặc lãnh thổ tự trị, cổ nhi làm phủ trở thành người nhậm chức đầu tiên lãnh thổ tự trị lĩnh chủ, tây bắc quân tại đông đằng Cách Lý thảo nguyên thế lực lớn tăng.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 3, tây bắc đại quân Binh uy Tây Vực ngũ nước, sử Tây Vực ngũ nước toàn diện trở thành tây bắc phụ thuộc.
Đại lục công lịch 697 năm 3— tháng 4, tây bắc cùng Tây Vực ngũ nước toàn diện đàm phán, Tây Vực ngũ nước thành lập Tây Vực liên minh, lý Vô Phong liền Nhâm minh chủ, liên minh chính vụ thự cảnh trưởng từ cuộc so tài ba đảm nhiệm, phó cảnh trưởng từ a bố cái gì da phu đảm nhiệm, lý Vô Phong khống chế Tây Vực toàn cục.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 3, sông sóc quận Thái bình quân Binh phát thiên thủy phủ, Tư Đồ tuấn mệnh tây bắc quân tiếp nhận thiên thủy phủ phòng ngự, lương tín ngưỡng dẫn đại quân nhập thiên thủy phủ, tây bắc thế lực chính thức đặt chân sông sóc đại địa.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 3 hạ tuần, mã này hãn nước hai mươi mốt vạn đại quân bắc chinh đế quốc Ngũ Hồ quận nam bộ ôn Trữ phủ cùng ba lăng phủ, trải qua một phen chiến sự, đại quân đế quốc triệt thoái phía sau, mã này hãn nước khống chế ôn ninh, ba lăng Nhị phủ.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 4 thượng tuần, Thái bình quân chủ soái thành đại du sửa hướng tấn công Ngũ Hồ quận Cửu Giang phủ, Cửu Giang phủ toàn cảnh bị chiếm đóng, cự thái bình giáo tiếp quản chính vụ, thành đại du cùng thái bình giáo cao tầng hiềm khích tiệm sâu.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 4, xích địch nhân sứ giả tạp long, bách nhân nhân đoá hoa bộ đà la cùng cuộc so tài Khắc Tư bộ Tháp Khắc kéo bí phóng lý Vô Phong.
Đại lục công lịch 697 năm 3— tháng 5, Chiêm Mỗ Tư đảm nhiệm tây bắc tài chính thự cảnh trưởng kiêm tây bắc ngân hàng chủ tịch ngân hàng, dương chính bân đảm nhiệm tây bắc kinh tế phát trưởng thự cảnh trưởng, tô dân thuấn đảm nhiệm tây bắc kiến thiết thự cảnh trưởng, tượng trưng đế quốc đại học hệ thế lực chính khi tiến vào tây bắc cao tầng; lương tín ngưỡng nhậm tây bắc đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởng, thôi văn tú nhậm đằng Cách Lý quân đoàn quân đoàn trưởng, Hách Liên bột nhậm bắc Lã quân Tống đoàn quân đoàn trưởng, khang kiến quốc nhậm nam tiệp Lạc Khắc quân đoàn quân đoàn trưởng.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 4 hạ tuần, lý Vô Phong đoàn xe với thiên thủy chiêu thứ, lương tín ngưỡng giận dữ, cùng phái Không Động hợp tác tại lũng đông, thiên thủy Nhị phủ triển khai diệt sạch thái bình giáo thế lực đại giết hại; cùng lúc đó, Cửu hoàng tử tuyên bố tổ kiến đế quốc thứ tám, cửu quân đoàn, Thất hoàng tử yêu cầu tổ kiến đệ thập quân đoàn, đế quốc bắt đầu tăng cường quân bị.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 5 ngày 15 đêm, tại la ti nhân dưới sự ủng hộ, Lâu Lan công chúa ha lệ cầm na dẫn Lâu Lan bộ hạ cũ phát động binh biến, bị tây bắc quân dập tắt, ha lệ cầm na bị bổ, sử xưng “Tháng năm bán chính biến” .
Đại lục công lịch 697 năm tháng năm, Tây Vực các nước khởi xướng đổ thôi vận động, lọt vào tây bắc quân cường lực áp chế, không lâu bình ổn, la ti nhân tại Tây Vực các nước tiềm thế lực toàn hủy thả lý Vô Phong tại Tây Vực các nước thống trị đến tận đây củng cố.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 5 hạ tuần, đại quân đế quốc tại ôn Trữ phủ cùng mã này hãn đại quân phát sinh chiến sự, song phương tổn thất thảm trọng, cuối cùng mã này hãn quân triệt tới ba lăng phủ, ôn Trữ phủ toàn cảnh thu phục.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 6, Tư Đồ thái xé bỏ cùng thái bình giáo hiệp nghị, tại hướng thiên thu dưới sự trợ giúp, đại quân đế quốc vừa mới phá được Thương Châu phủ, đế quốc thống nhất yến vân quận, qua chiến dịch này, thái bình giáo bắt đầu từ thịnh chuyển suy.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 6, lý vô ngọn núi cùng dân đen đại biểu lôi thương phố, Chu nương đạt thành chứa nhiều hiệp nghị, dân đen thế lực vì Lý sở dùng, lý Vô Phong tiềm thế lực kéo dài tới đế quốc Giang Nam, Đông hải nhị quận thả tây bắc thủy quân thực lực đại tăng.
Đại lục công lịch 697 năm 5— tháng 6, tây bắc đại quân Binh ra đông đằng Cách Lý thảo nguyên cùng la ti nhân triển khai kịch chiến, la ti đại quân triệt tới ô lan tập hai trăm dặm ngoại. La ti nhân tại đông đằng Cách Lý thảo nguyên phía đông ưu thế tan rã, tây bắc trở thành đông đằng Cách Lý thảo nguyên phía đông tân bá chủ, sử xưng “Lần thứ ba tây bắc chiến tranh” .
Đại lục công lịch 697 năm tháng 6 trung tuần, xích địch người cùng la ti nhân trong lúc đó lại bùng nổ chiến tranh, vì “Lần thứ tám đằng Cách Lý chiến tranh”, xích địch danh tướng tiêu diệt hết la ti bắc lộ đại quân, la ti danh tướng tàn sát đáp tiêu diệt hết xích địch nam lộ đại quân.
Đại lục công lịch 697 năm 6— tháng 7, an âu nhân lại điều đình xích địch người cùng la ti nhân chiến sự, song phương tiến vào đàm phán.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 7, lý Vô Phong gặp lại đại học cùng trường phổ lạc phu lan cùng với vị hôn thê đức tia lade, cuối cùng phổ lạc phu phàm trở thành lý Vô Phong tại tây đại lục tư nhân đại biểu, lý Vô Phong bắt đầu ở tây đại lục bố cục.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 7 thượng tuần, thái bình giáo thánh vương vưu nói phương cùng võ tướng mỏng gần trần từ từ bất hòa, vì thái bình giáo mai phục thất bại mầm móng.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 7, lý Vô Phong cùng la ti đặc sứ nhiều ni ký hiệp ước, cùng chống chỏi với xích địch nhân, lý Vô Phong thực chất khống chế nguyên la ti chinh phía đông đại bộ phận thổ địa, la ti thân tây bắc phái thế lực lớn tăng, lý Vô Phong tại la ti cao tầng lực ảnh hưởng mở rộng.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 7 trung tuần, tây bắc cùng đừng đặc liên quân xâm nhập đồ bố Tộc trưởng đấy, đồ bố toàn tộc đầu hàng, lý Vô Phong thiết lập đồ bố lãnh thổ tự trị, đồ bố nguyên thủ lĩnh Nạp Thập đặc nhiệm người nhậm chức đầu tiên lãnh thổ tự trị lĩnh chủ, đồ bố tộc chính thức dung nhập tây bắc, ngay sau đó cầu ngươi nhân cũng tuyên bố nguyện trung thành lý Vô Phong.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 8, tại an âu người dưới sự phối hợp, xích địch nhân tiêu diệt la ti nhân hộ vệ quân hơn hai mươi vạn nhân, lý Vô Phong kinh hãi rất nhiều, lấy Binh uy chi thế yêu cầu xích địch người cùng la ti nhân hoà đàm, xét thấy quanh thân địa khu lên tiếng ủng hộ tây bắc nói chuyện, xích địch nhân bị bắt cùng la ti nhân hoà đàm.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 9 thượng tuần, lý Vô Phong tại Khánh Dương phủ mời dự họp lần đầu tiên tây bắc các tộc đoàn kết hòa bình đại hội, phát biểu tên là “Bá vương chi thề” tuyên ngôn, chính thức đối với thủ hạ biểu đạt chinh phục thiên hạ chí lớn. Đồng thời Tô Tần cùng Tây Tư la đế quốc ký kết “Tây Tư la đế quốc —— đường sông đế quốc tây bắc quận cập phụ thuộc hữu hảo hòa bình điều ước”, song phương hoà đàm, ngân xuyên phủ trạng thái xu ổn.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 9, Thiên Nam đại quân quân tiên phong nhắm thẳng vào lô giang, trải qua luân phiên kịch chiến, lô giang bị Lang gia phá, song phương chết thảm trọng, vì lô giang tranh đoạt chiến, Lâm gia thế lực qua chiến dịch này, biểu thị này tại Quan Tây quận thế lực hỏng mất bắt đầu.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 9 trung tuần, tây bắc đại quân cùng đừng đặc, đồ bố du kỵ đại quân nhập quan, đế quốc các thế lực lớn chấn động, Lý gia cùng Lang gia thương nghị, tây bắc tiếp quản Ba Sơn bắc bộ Côn Luân quan.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 9 hạ tuần — tháng 10, Hán Trung Thiên Nam đại quân vây công Hán Trung phủ thành, Hán Trung tranh đoạt chiến bùng nổ, cùng lúc đó, tây bắc đại quân Binh ra Côn Luân quan, chia ra nhị đường, chiếm Ba Sơn phủ, thủ Thúy Bình quan, vây lô Giang phủ thành, ngọn cờ Lang gia tại Quan Tây quận thế lực hỏng mất bắt đầu, đế quốc các thế lực lớn chấn động.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 10 thượng tuần, đại quân đế quốc cùng tây bắc quân nhập Hán Trung phủ, Lang gia bị bắt cùng Lâm gia hoà đàm, Lang gia làm cho lô giang cùng tây bắc, đại quân lui về Thiên nam quận, Lâm gia đại quân lui về tam giang bản quận, lô Giang phủ vì lý Vô Phong đoạt được, Hán Trung phủ vì đế quốc thu hồi, Quan Tây tranh đoạt chiến đến tận đây chấm dứt.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 10 hạ tuần, lang vĩnh tuyền tuyên bố Thiên nam quận các phủ canh gác sư đoàn lên cấp vì Thiên Nam đệ tam quân đoàn, ôn lấy tuyên bố xa độc lập, trải qua một phen kịch chiến, xa quân đoàn lui tới xa nam bộ, Lang gia lâm vào nội chiến.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 10, tại cao nhạc tộc nhân dưới sự hướng dẫn của, Lã tống đại quân tung hoành đoạn sơn lộc hạ tây đánh nam Lã tống, phì đặc liệt suất quân vượt sông bằng sức mạnh Tát Nhĩ ôn giang, hơn nữa khoa mini đại quân tại tây phối hợp tác chiến, Lã tống đại công quốc thu phục Gea tây thành ở bên trong nam Lã tống thất đất, Lã tống đại công quốc, tự do thành lãnh thổ tự trị, khoa mini công quốc liên minh chính thức trồi lên mặt bàn.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 11 ngày 12, đế quốc hoàng đế Tư Đồ Minh Nguyệt băng hà cho an phúc cung, hưởng thọ 58 tuổi, đế quốc tân hoàng huyền mà chưa quyết, Tư Đồ Minh Nguyệt tử để lại một cái vỡ nát, tàn phá không chịu nổi đế quốc, cuối cùng đế quốc gia hoàng tử đoạt vị, tam phiên tranh bá, kẻ thù bên ngoài xâm nhập, đại biểu một cái thời đại mới tiến đến.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 11 ngày 25 — tháng 12 thượng tuần, lý Vô Phong cùng Tư Đồ ngọc đường theo tây bắc chuẩn bị trở về kinh tham gia Tư Đồ Minh Nguyệt đại tang, lý Vô Phong cho cẩm thành thứ bốn độ tao thứ, theo sau, lý Vô Phong cùng lạnh như độ sáng tinh thể sáu người cải trang thành thương nhân tiềm hành tới Cửu Giang, chuẩn bị đường vòng tới đế đô.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 12 ngày 10, lý Vô Phong đoàn người đến đế đô, lập tức cùng trước cho một ngày đến Tư Đồ ngọc đường một hàng hội hợp.
Đại lục công lịch 697 năm trung tuần tháng mười hai, bắc nguyên quận Bình Lục phủ thân sĩ tạ gia nguyên đám ba người trốn tới lũng Đông phủ thành, thỉnh cầu lương tín ngưỡng Binh phát Bình Lục, giải phóng Bình Lục phủ.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 12 trung — hạ tuần, tạp mạn đế quốc phát binh xâm nhập đế quốc, chiếm lĩnh bắc nguyên quận du Lâm phủ, phổ nhĩ vương quốc đại quân phá được yến vân quận trong mây phủ; đế quốc thành vệ quân đoàn khôi phục Thanh Hà phủ toàn cảnh; tây bắc quân bắc Lã quân Tống đoàn thứ nhất sư đoàn công chiếm Bình Lục phủ nam bộ hiểm quan hoa thủy dục, theo sau, tây bắc đại quân chính thức nhập Bình Lục phủ.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 12 hạ tuần, tạp mạn đế quốc thứ hai binh đoàn tam vạn nhân xuôi nam Bình Lục phủ, tại Bình Lục phủ bắc bộ bình nguyên gặp được tây bắc đại quân, cuối cùng binh đoàn trưởng Hoắc Phu Mạn tự sát hi sinh vì nhiệm vụ, cận bát hơn ngàn người đầu hàng, đồng thời Bình Lục phủ thành thái bình quân coi giữ đầu hàng, tây bắc quân thu phục Bình Lục phủ toàn cảnh.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 12 hạ tuần, tạp mạn đại quân đế quốc cùng thành vệ quân đoàn tại Thanh Hà phủ thành triển khai kịch chiến, cuối cùng, thành vệ quân đoàn cùng tiến đến tiếp viện đế quốc thứ bốn quân đoàn lui về đế đô, đến tận đây, tạp mạn đế quốc khống chế bắc nguyên quận du Lâm phủ, Thanh Hà phủ, phổ nhĩ nhân chiếm lĩnh yến vân quận trong mây phủ, đế quốc triều dã chấn động.
Đại lục công lịch 697 năm tháng 12 hạ tuần, tây trốn tám vạn Thanh Hà Thái bình quân nội dỗ, hơn hai vạn nhân quy thuận Bình Lục phủ tây bắc quân, lục vạn nhân xuôi nam phản hồi thái bình giáo khu khống chế.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 1 thượng tuần, lý Vô Phong cùng Thất hoàng tử Tư Đồ nguyên, Cửu hoàng tử Tư Đồ lãng đạt thành hiệp nghị, tạo thành liên minh, đại hoàng tử Tư Đồ thái đem về yến vân quận, tam hoàng tử Tư Đồ tuấn đem về Ngũ Hồ quận; liêu này trưởng cùng thường đắt thỉnh cầu lý Vô Phong Binh phát mổ Giang Nam quận cùng Ngũ Hồ quận chi nguy, cuối cùng ba người đạt thành một năm ước hẹn.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 1 ngày 18, Cửu hoàng tử Tư Đồ lãng kế nhiệm đế quốc thứ hai mươi chín nhậm hoàng đế; Thất hoàng tử Tư Đồ nguyên thụ phong Sở vương, lãnh địa vì Giang Nam quận; lý Vô Phong thụ phong vì Tần vương cùng kiêm nhiệm Quan Tây quận quân chính Tiết độ sứ, lý khéo léo từ chối Tần vương phong hào, nhưng là chính thức kiêm nhiệm Quan Tây quận quân chính Tiết độ sứ.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 1, nhân Tư Đồ lãng tiếp nhận chức vụ đế vị, Tư Đồ thái hạt hạ yến vân quận cùng Đông hải quận bắc bộ Tam phủ, Tư Đồ tuấn hạt hạ Ngũ Hồ quận giai cự nộp lên trên trong đế quốc tài chính và thuế vụ, bên trong đế quốc chiến nhất đám tức phát.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 2, uy nhân lập nguyên bộ công chiếm nhiều đốn vương quốc Khố Khắc quần đảo, cũng lấy Khố Khắc quần đảo vì ván cầu, công chiếm nhiều đốn vương quốc nam bộ trăng non bán đảo, uy người cùng nhiều đốn vương quốc các hơn mười vạn nhân cho trăng non bán đảo toàn la khe giằng co.
Đại lục công lịch 698 năm 2— tháng 5, nhân cổ cơ đoán trước Đông đại lục đem có nhiều năm tai hoạ, lý Vô Phong hạ lệnh thu mua Đông đại lục các quốc gia cùng an đệ tư các nước lương thực, đến tận đây Đông đại lục lương thực phần lớn khống chế tại lý Vô Phong trong tay, cũng ảnh hưởng Đông đại lục tương lai ba năm thế lực phát triển.
Đại lục công lịch 698 năm 2— tháng 5, lý Vô Phong hòa bình thu hồi Hán Trung, cẩm thành Nhị phủ, Quan Tây quận thống nhất. Đồng thời, đế quốc quân đoàn thứ sáu cùng nam bộ quân khu độc lập sư đoàn nhìn về phía Tư Đồ bưu, Tư Đồ bưu được phong làm tương vương, lãnh địa vì Ngũ Hồ quận; Tư Đồ tuấn được phong làm Tấn Vương, lãnh địa vì sông sóc quận.
Đại lục công lịch 698 năm 3— tháng 5, đại quân đế quốc cùng mã này hãn nước đại quân kịch chiến cho ôn Trữ phủ, ba lăng phủ cũng di động động, mã này hãn nước hiện tượng thất bại tiệm lộ.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 3, tây bắc lén duy trì ôn lấy quân, cũng phái người nhập Thiên nam quận xúi giục, lý Vô Phong bắt đầu ở Thiên nam quận cùng xa bộ cục.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 3 ngày 15 — tháng 4, nhiều đốn vương quốc cùng uy nhân kịch chiến cho toàn la khe, trải qua hơn một tháng huyết chiến, song phương tử vong đạt mười hai vạn nhân đã ngoài, lại tiến vào giằng co, sử xưng “Cối xay thịt chi chiến” .
Đại lục công lịch 698 năm tháng 4, Tư Đồ bưu đại quân phá được ôn Trữ phủ, cũng tổ kiến đế quốc đệ thập nhất quân đoàn.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 4, Tư Đồ thái đại quân đánh tan đế quốc đệ thập quân đoàn, đoạt được Bành Thành phủ, rất có vừa mới nuốt vào Đông hải quận xu thế, cũng tuyên bố thành lập đế quốc thứ mười hai quân đoàn, chính thức vạch trần bên trong đế quốc chiến mở màn.
Đại lục công lịch 698 năm 4— tháng 5, nói khắc nhân bắc chinh Hải Đức nuôi nhân lãnh địa, ấn đức an trong vương quốc chiến toàn diện bùng nổ, Tam bộ liên minh năm mươi vạn đại quân bị giết, tây bắc đại quân cường thế tham gia, cuối cùng, nói khắc nhân cận tồn hơn mười vạn nhân nam phản, Tam bộ liên minh tại tây bắc quân dưới sự trợ giúp duy trì trong vương quốc quyền thống trị.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 5, ấn đức An vương nước cùng Tây Cương Đô hộ phủ ký kết “Đường sông đế quốc Tây Cương Đô hộ phủ cùng ấn đức An vương nước hữu hảo hỗ trợ điều ước”, Tây Cương Đô hộ phủ đạt được đông bắc tam hành tỉnh (khắc cái gì ha ngươi, mạnh thêm, thêm lai) quyền thống trị, nhưng trên danh nghĩa chủ quyền thuộc loại ấn đức An vương nước, cũng đem phái đại quân hiệp phòng Tam bộ liên minh, Tây Cương Đô hộ phủ cùng Tam bộ liên minh minh ước chính thức trồi lên mặt bàn.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 5, thái bình giáo ôn hòa phái phát động binh biến thất bại, mỏng gần trần, hứa văn triết hai người bị giam lỏng, hơn bốn vạn Thái bình quân bỏ chạy Cửu Giang phủ, lam trăm lâm tiếp thu hai người thế lực còn sót lại.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 5, nam tiệp Lạc Khắc quân đoàn thứ hai sư đoàn ở bên trong ứng tiếp đáp ứng, thu phục an nguyên phủ toàn cảnh.
Đại lục công lịch 698 năm 5— tháng 6, tây bắc hơn mười vạn đại quân xâm nhập Thiên Nam, lang vĩnh tuyền tuyên bố về vườn, ôn lấy cũng tuyên bố nhận tây bắc chiêu an, Thiên nam quận, xa rơi vào lý Vô Phong trong tay.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 6, Thiên Nam ba cái quân đoàn chỉnh biên vì ấn đức An vương nước phái quân đoàn bốn sư đoàn, Hô Diên, bỏ nội nhậm chính phó quân đoàn trưởng; bắc nguyên thái bình hàng quân cùng xa quân chỉnh biên trở thành tây nam quân đoàn bốn sư đoàn, mộc lực cách, ôn lấy nhậm chính phó quân đoàn trưởng.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 6, khoa mini công quốc đại quân xâm nhập nói khắc nhân lãnh địa, chiếm lĩnh lỗ đúng ngươi hành tỉnh, nói khắc người đang tây bắc đến đỡ hạ cùng khoa mini nhân lâm vào giằng co, nói khắc nhân bắt đầu hướng tây bắc dựa.
Đại lục công lịch 698 năm 5— tháng 6, tây bắc đại quân tại ấn đức An vương nước lấy được chín trăm năm mươi vạn ounce hoàng kim vận để Khánh Dương thành, tây bắc ngân hàng tiến vào Tam bộ liên minh cùng nói khắc nhân lãnh địa kinh doanh, tây bắc ngân hàng thành vì đế quốc tây bộ tài chính giới đầu rồng.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 6, đế quốc phương bắc quân khu đánh hạ Kim Lăng phủ, Tư Đồ thái khống chế Đông hải toàn quận, nhưng là trải qua nhiều tháng chiến loạn, Đông hải kinh tế hoàn toàn hỏng mất.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 6, Giang Nam quận thủ liêu này trưởng cùng thất đại thế gia bí mật gặp, đạt thành “Thuyền hoa chi nghị”, Giang Nam tài chính, nhân tài đẳng quy mô di chuyển về tây tới Tây Cương Đô hộ phủ khu khống chế, thúc đẩy Tây Cương Đô hộ phủ phát triển kinh tế bước vào tân giai đoạn.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 6 30 ngày, thành đại du nhận đế quốc chiêu an , mặc kệ Cửu Giang phủ thành thủ, nam bộ quân khu Phó tổng chỉ huy kiêm thập tam quân đoàn quân đoàn trưởng, cũng tổ kiến nam bộ quân khu độc lập thứ năm, lục sư đoàn.
Đại lục công lịch 698 năm 7— tháng 8, mã này hãn 40 vạn đại quân xâm nhập tam giang quận cùng bắc la ni Tây Á, bắc la ni Tây Á, hoa dương phủ, ngọc sơn phủ thất thủ.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 7, an thuận phủ thành thủ lâm được trí đầu hướng tây bắc, tây bắc khống chế an thuận phủ, sử xưng “An thuận biến cố” .
Đại lục công lịch 698 năm tháng 7 hạ tuần, tây bắc, tam giang ký kết “Lý rừng rậm ước”, Lâm gia thần chúc tây bắc, cuối cùng, tây bắc đại quân bảy sư đoàn cùng Lâm gia chín sư đoàn (sáu cái chính quy sư đoàn, ba cái canh gác sư đoàn) cộng đồng cùng mã này hãn đại quân triển khai kịch chiến, song phương tổn thất thảm trọng triệt thoái phía sau, tam giang thế cục xu ổn.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 7 hạ tuần tới tháng 8 thượng tuần, tạp mạn đại quân xâm nhập Bình Lục phủ, là dịch, tây bắc cận tồn không đủ vạn nhân tây triệt, tạp mạn nhân trả giá 7 hơn vạn nhân, sử xưng “Bình Lục phần mộ chiến” ; đồng thời, Thái bình quân 18 vạn nhân tấn công thiên thủy, tổn thất 6 hơn vạn nhân sau cũng bị vội vả triệt thoái phía sau; Tư Đồ tuấn đại quân nhân lương thực nguy cơ nhập cẩm thành đoạt lấy lương thực sau đông phản, đến tận đây tây bắc tứ tuyến hội chiến xu ổn.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 8 trung hạ tuần, Tư Đồ thái đại quân xuôi nam dư hàng phủ, Mễ Lan vương quốc thứ hai quân đoàn ứng Tư Đồ nguyên chi thỉnh nhập Giang Nam quận, Tư Đồ bưu đại quân đông tiến Kim Hoa phủ, thành đại du đại quân nhập Hồ Châu phủ, Giang Nam quận lâm vào tứ phương đại chiến.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 8 hạ tuần, tạp mạn đại quân xuôi nam sông sóc quận hắc sơn, Long Tuyền Nhị phủ, thái bình quân coi giữ dễ dàng sụp đổ, tạp mạn đại quân chiếm lĩnh hắc sơn, Long Tuyền Nhị phủ.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 8 hạ tuần, lý Vô Phong hợp nhất lô long canh gác sư đoàn, đổi tên là đệ tam cận vệ sư đoàn, đóng ở hoa thủy dục.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 8, lý Vô Phong cùng trong đế quốc đạt thành hiệp nghị, đế quốc đồng ý Tây Cương đại Đô hộ phủ tổ kiến, Tây Cương lấy thị trường nửa giá bán dư trong đế quốc một trăm vạn đam lương thực (tiêu phí 10.000 vạn ngũ ngàn vạn kim tệ).
Đại lục công lịch 698 năm tháng 9 thượng tuần, uy nhân công kích đế quốc Đông Phương hải đảo, bảo đảo, khám xét thêm đảo đẳng đảo nhỏ trước sau thất thủ, đế quốc thủy quân thực lực bị thương.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 9 ngày 3, Thái bình quân lam trăm lâm đầu nhập trong đế quốc, đế quốc khôi phục tấn trung phủ, Thái bình quân trải qua chỉnh biên tạo thành thứ mười bốn quân đoàn; đồng nhất, Tây Cương quân khôi phục Hà Gian phủ toàn cảnh, duy trì tam nhiều năm thái bình thánh nước bị giết.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 9, Tây Cương đại Đô hộ phủ thành lập, lý Vô Phong nhậm chức đại Đô hộ, đồng tiến hành quân chính cải cách, Tây Vực các nước bị giết sửa nước vì phủ, vì Tây Vực quận, chính thức nhập vào đường sông đế quốc; la ti nhân chinh phía đông ô lan tập hướng tây hai trăm km tới Khánh Dương khu vực làm thành ô lan phủ, vì la ti nhân thần phục lý Vô Phong bắt đầu.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 9 thượng tuần, Tây Cương hạt chia làm thất quận, Phỉ Nhĩ đinh nhậm tây bắc quận Tổng đốc; phương thành tùng nhậm Quan Tây quận Tổng đốc; vương tông hề nhậm Thiên nam quận Tổng đốc; mục hạo nhiên nhậm bắc Lã tống quận Tổng đốc; cuộc so tài ba nhậm Tây Vực quận Tổng đốc; chu đình đắt nhậm đông đằng Cách Lý quận Tổng đốc; lô mạn nhậm xa quận Tổng đốc.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 9 thượng ─ trung tuần, Tư Đồ thái đại quân lại lần nữa xuôi nam, đánh tan Sở vương, Mễ Lan liên quân, chiếm lĩnh Tùng Giang, duy dương, Cô Tô phủ, liên quân lui cư tuyền châu phủ, Giang Nam chiến cuộc để định.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 10 ngày 12, tương vương, Tần vương liên quân phá được ba lăng thành, khôi phục ba lăng phủ toàn cảnh.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 10 trung tuần, tại mỏng gần trần mưu hoa xuống, Tây Cương quân xé chẵn ra lẻ đánh lén tạp mạn khu chiếm lĩnh, sử tạp mạn quân tiếp tế tiếp viện bị tổn thất, cũng đốt hủy lương thảo, lập tức triển khai liên tiếp phá tập chiến.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 10 hạ tuần, Tây Cương đệ nhất quân đoàn đệ tam sư đoàn đánh bại bán đảo đồng minh liên quân, khống chế Sulawesi công quốc bắc bộ rừng rậm khu, Tây Cương quân lấy được xâm nhập phía nam căn cứ địa.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 11 thượng tuần, tạp mạn kỵ binh đánh lén tây bắc quận kho lúa, nhưng nhân phòng bị thoả đáng, cuối cùng cướp đoạt Tây Tư la nhân lương thực, sau tạp mạn đế quốc cùng Tây Tư la đế quốc chính thức quyết liệt, lợi bá á liên minh tuyên cáo tan rã.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 11 thượng tuần, Tây Cương quân mạnh mẽ đả thông rừng rậm khu, chính thức xâm nhập bán đảo đồng minh phía đông, lập tức chia xuôi nam, công kích phía đông bán đảo đồng minh các nước.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 11 ngày 8, đi ngang qua ba ngày kịch chiến, Tây Cương cùng tiệp Lạc Khắc liên quân công chiếm giáp mã thành, thất thủ bảy năm giáp mã địa khu trở về tiệp Lạc Khắc công quốc thống trị, tạp mạn hai vạn nhân đội cận không đủ hai ngàn nhân bỏ chạy.
Đại lục công lịch 698 năm 11 thượng ─ trung tuần, Tây Cương đại quân liên khắc ba ly á công quốc, miên lan công quốc bắc bộ trọng trấn ốc đạt thành, theo sau miên lan công quốc tuyên bố quy hàng.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 11 trung ─ hạ tuần, khăn Sa Vương nước cùng bán đảo liên quân ký hiệp ước, một tuần lễ sau xé bỏ hiệp ước, liên hạ tây bộ bán đảo đồng minh nhị công quốc nhất City State, lập tức tây bộ bán đảo đồng minh trung tâm phổ lâm tư đốn thành, trung đại lục nam bộ nhị đại quốc tây Áo Lan vương quốc, ngày Đức Lan vương quốc đối khăn Sa Vương nước tuyên chiến.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 11 hạ tuần, mã này hãn đặc sứ, Nam Dương liên minh đặc sứ đến Mễ Á Lạc thành, hô hào Tây Cương quân ngưng chiến tao cự, lập tức Tây Cương quân phá được ma lạc, đông tát ma á, mã này hãn nước, Nam Dương liên minh phái binh cùng bán đảo liên quân hiệp phòng.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 11 hạ tuần, Tô Tần đi sứ tương vương Tư Đồ bưu, Mễ Lan vương quốc, kết minh đến ngăn chặn mã này hãn nước khuếch trương thế.
Đại lục công lịch 698 năm 11 hạ tuần ─ tháng 12 thượng tuần, yến vân quận trong mây phủ danh sĩ đào đình đã đến đế đô hướng thiên sứ cầu viện, thiên sứ đáp ứng, lý Vô Phong bắt đầu lấy lương thực đổi dân tâm kế hoạch.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 12 thượng tuần, Tây Cương đại Đô hộ phủ cùng Nam Dương liên minh ký kết điều ước, tam bảo City State nhập vào Nam Dương liên minh, lai cống City State chủ quyền về Tây Cương đại Đô hộ phủ, Nam Dương liên minh thừa nhận Tây Cương đại Đô hộ tại đông bán đảo đồng minh chiếm chủ chủ quyền.
Đại lục công lịch 698 năm 12 trung tuần, Nam Dương liên minh rời khỏi chiến cuộc, bị bãi một đạo mã này hãn nước lập tức rời khỏi chiến cuộc, bán đảo chiến dịch chấm dứt, lý Vô Phong đạt được phía nam rời bến miệng, mà Nam Dương liên minh cùng mã này hãn nước thời kỳ trăng mật chấm dứt, bắt đầu hướng Tây Cương đại Đô hộ phủ dựa.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 12 trung tuần, Tây Cương đại Đô hộ phủ thiết Nam Hải lãnh thổ tự trị (hạt Tam phủ, thủ phủ vì đông tát ma á phủ), trung nam quận (hạt Ngũ phủ, thủ phủ vì Mễ Á Lạc phủ), các thiết Tổng đốc một gã.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 12 hạ tuần, kim ninh tiếp nhận chức vụ trung nam quận Tổng đốc, chung văn tĩnh tiếp nhận chức vụ Nam Hải lãnh thổ tự trị Tổng đốc.
Đại lục công lịch 698 năm tháng 12 hạ tuần, kim ninh tiếp nhận chức vụ trung nam quận Tổng đốc, chung văn tĩnh tiếp nhận chức vụ Nam Hải lãnh thổ tự trị Tổng đốc.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 thượng tuần, Tây Cương đại Đô hộ phủ cùng bán đảo đồng minh ký kết ngưng chiến hiệp nghị, thừa nhận song phương hiện hữu khống chế chủ quyền, Tây Cương lấy lãi tức thấp cho vay viện trợ bán đảo đồng minh mà đối kháng khăn Sa Vương nước.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 trung tuần, tạp mạn đại quân Binh ra Gia Dự quan thổi quét tây bắc quận Thái Huyền, ngân xuyên Nhị phủ bắc bộ, tù binh hơn một vạn bình dân, dẫn phát Tây Cương dân chúng bất mãn.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 trung tuần, Tây Cương thứ năm binh đoàn cho du Lâm phủ bị tấn công, thứ năm binh đoàn binh đoàn trưởng chết trận, hai vạn kỵ đội chỉ có hơn sáu ngàn nhân bỏ chạy.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 hạ tuần, Tư Đồ tuấn quân đội dưới quyền làm phản, trải qua một phen chiến đấu, Tư Đồ tuấn tuyên bố về vườn, Tư Đồ bưu tiếp chưởng hoàng cương phủ, cũng chánh thức có được cùng Tư Đồ thái đánh cuộc thực lực.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 hạ tuần ─ tháng 2, Tây Cương xuất động hơn sáu mươi vạn đại quân bắc chinh, này một trận chiến kết quả cũng trở thành Tây Cương, tạp mạn thế lực tiêu tăng phân thủy lĩnh.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 26 ngày đêm, tạp mạn thứ tám binh đoàn tam vạn nhân cho Liễu gia truân bị tập kích, thứ tám binh đoàn binh đoàn trưởng khế Reeve đương trường chết trận, không đủ ba ngàn nhân bỏ chạy, hơn một vạn nhân bị bắt, còn lại chết trận, vì Liễu gia truân đại thắng.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 1 30 ngày, Tây Cương quân tiến chiếm tạp mạn người đã rút lui Bình Lục phủ thành, Bình Lục phủ trở về Tây Cương thống trị.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2, Tây Cương, tiệp Lạc Khắc liên quân vây công phàm lâm thành, trải qua nhiều ngày kịch chiến, tạp mạn quân giết hại phàm lâm trong thành tam vạn thanh niên nam tử, cuối cùng phàm lâm thành phá, mạch lợi mất tích, tạp mạn năm vạn đại quân cận hơn ba trăm người bị bắt, còn lại bỏ mình, tiệp Lạc Khắc toàn cảnh khôi phục, lần thứ hai tiệp Lạc Khắc tranh đoạt chiến chấm dứt.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2 thượng tuần, Tây Cương quân vây quanh Thanh Hà phủ thành, phổ nhĩ nhân xuất động hai mươi vạn đại quân tiếp viện.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2 trung ─ hạ tuần, Tây Cương đặc phái viên cho bách nhân nhân đóa ngươi bộ ám sát tạp mạn đặc sứ, bách nhân nhân bách vu bất đắc dĩ, xuất binh hai mươi ba vạn xuôi nam, tạp mạn phương bắc lãnh thổ nhất tịch không có.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2 trung ─ hạ tuần, mã này hãn, Nam Dương liên quân xuất binh trung nam quận cùng Nam Hải lãnh thổ tự trị, Binh uy Tây Cương nam bộ, nhưng được đến Tây Cương quân bắc tuyến thắng lợi tin tức, lập tức lui binh.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2 hạ tuần, nhân bách nhân nhân xuôi nam, tạp mạn Nam chinh quân thế nguy, chiếm cứ tạp mạn đế quốc Tể tướng vị hơn ba mươi năm qua mạch tư từ chức xuống đài, Hoa Tây lý công tước kế nhiệm Tể tướng, tạp mạn chính sách bắt đầu chuyển biến.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2 hạ tuần, Tây Tư la đế quốc thụ tạp mạn đế quốc hoà đàm chi thỉnh, bắt đầu tham gia nhị phương chiến sự.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 2 hạ tuần, Tây Cương quân cho du Lâm phủ nam bộ đại phá phổ nhĩ hai mươi vạn đại quân, phổ nhĩ đại quân cận không đủ một vạn nhân bỏ chạy, cửu vạn nhân bị bắt, còn lại bỏ mình, phổ nhĩ quân đội tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, vì du nam đại tiệp.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 thượng tuần, phổ nhĩ, tạp mạn, Tây Cương, bách nhân, Tây Tư la tại nữu luân bảo cử hành ngũ phương hội đàm, đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, vì trong khi bán nhiều năm phương bắc chiến sự lấy xuống chấm hết, phổ nhĩ, tạp mạn nhị nước nguyên khí đại thương, bắt đầu từ thịnh chuyển suy.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 thượng tuần, bách nhân nhân rời khỏi khu chiếm lĩnh, nhưng được đến tạp mạn đế quốc phương bắc bàn ghế cách lặc yếu tắc quyền khống chế, đây là bách nhân nhân lần đầu tiên theo phương bắc các nước lấy được thổ địa.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 thượng tuần, nhân Nam Dương liên minh bội ước xuất binh Nam Hải lãnh thổ tự trị, vương liễu đi sứ Nam Dương liên minh, cuối cùng Tây Cương, Nam Dương liên minh hoà đàm, tam bảo City State thuộc sở hữu Tây Cương, nhập vào Nam Hải lãnh thổ tự trị, Nam Dương liên minh cắt nhường mã vấn quần đảo nhất bộ, song phương một lần nữa ký kết hữu hảo hòa bình điều ước.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 thượng ─ trung tuần, Thanh Hà phủ tạp mạn quân lui về tạp mạn bản thổ, Tây Cương thu hồi Gia Dự quan, lý Vô Phong thống nhất tây bắc quận toàn cảnh, cũng khống chế du lâm, Thanh Hà Nhị phủ, thống nhất bắc nguyên quận, đem nhét vào Tây Cương trì hạ.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 thượng tuần, Tây Cương đệ tam quân đoàn tiến chiếm sông sóc quận hắc sơn, Long Tuyền Nhị phủ.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3, nhân Tây Cương quân tại bắc tuyến toàn diện thắng lợi, nguyên đường sông đế quốc tại Đông đại lục lực ảnh hưởng từ Tây Cương đại Đô hộ phủ thay thế được, đường sông đế quốc bước vào “Sau Tư Đồ lãng thời kì” phân thủy lĩnh trong lúc.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 trung tuần, lý Vô Phong mật phóng tam giang Lâm gia, xác định cùng lâm nguyệt tâm hôn nhân quan hệ, tam giang quận tinh giản quân đội, bắt đầu dung nhập Tây Cương đại Đô hộ phủ.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 3 hạ tuần, tại lý Vô Phong mật lệnh xuống, ứng xây minh từ tối thành sáng, phối hợp Tây Cương quân vây hàng đế quốc thứ bốn quân đoàn thứ hai sư đoàn, vừa mới khống chế tấn trung phủ toàn cảnh, thứ bốn quân đoàn thứ nhất, nhị, ngũ sư đoàn đầu nhập Tây Cương trong quân, Tây Cương thống nhất sông sóc quận, thủy xưng “Tấn trung binh biến” .
Đại lục công lịch 699 năm tháng 4, đi ngang qua lâu ngày thảo luận, Tư Đồ lãng thoái vị, Sở vương Tư Đồ nguyên đi lên đường sông đế quốc thứ ba mươi nhậm hoàng đế đế vị.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 4 hạ tuần, khoa mini công quốc ứng Lã tống đại công quốc chi mời ra Binh song đôi phủ, song phương triển khai kịch chiến.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 4 hạ tuần ─ tháng 5 trung tuần, Lã tống đại công quốc xé bỏ minh ước, xuất binh vô phòng bị khoa mini công quốc, khoa mini công quốc chính thức mất nước, 2/3 lãnh thổ rơi vào Lã tống đại công quốc trong tay, Lã tống đại công quốc đổi tên là Lã Tống vương nước.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 5, thừa dịp Lã tống đại công quốc chinh phạt khoa mini công quốc sắp, Tây Cương quân chiếm lĩnh khăn mễ ngươi địa khu, khăn Sa Vương nước chiếm lĩnh phí ngươi đất khô khu, các được khoa mini công quốc 1/6 lãnh thổ.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 5 trung tuần, khoa mini công quốc mất nước về sau, gần 6 vạn khoa mini Bắc phạt quân đầu nhập Tây Cương trong quân, tổ kiến ‘Trung nghĩa phục quốc quân’ .
Đại lục công lịch 699 năm tháng 5, la ti 35 vạn đại quân đông chinh, trước càn quét đông đằng Cách Lý thảo nguyên, sau chia nhập tây bắc, Tây Vực nhị quận.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 5, đế quốc phương bắc đại quân vào trong mây phủ, Tây Cương quân lập tức tiếp viện, Tây Cương khống chế Vân Trung thành, song phương triển khai giằng co, sử xưng ‘Trong mây tranh đoạt chiến’ .
Đại lục công lịch 699 năm tháng 6 thượng tuần, Tây Cương đại quân đánh bại la ti nam tuyến đại quân, tù binh hơn năm vạn nhân, tàn sát đáp suất binh tây phản, cùng Tây Cương cao tầng đạt thành hiệp nghị, sử xưng ‘Lần thứ tư tây bắc chiến tranh’ .
Đại lục công lịch 699 năm tháng 6 thượng tuần, vương Giới Hưu đi sứ Mễ Lan vương quốc, trải qua một phen thảo luận, Tây Cương cùng Mễ Lan đẳng tam quốc kết thành tứ nước chiến lược đồng minh, cùng chống chỏi với mã này hãn nước cùng uy nhân.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 6 trung ─ hạ tuần, lưu phụ tiết mật phóng thành đại du, thành đại du đầu nhập Tây Cương trận doanh, Tư Đồ bưu cùng Tư Đồ thái kết minh, đến tận đây đế quốc chính thức phân liệt thành Tây Cương Lý hệ, đế quốc Tư Đồ hệ nhị đại trận doanh.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 6 hạ tuần, la ti đại tù trưởng ngõa đức á nhân lửa giận công tâm, chết bệnh cho ba la nạp thành, Oát được đến quân đội cùng tam đại thực quyền phái quý tộc duy trì, đi lên la ti đại tù trưởng.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 6 hạ tuần, la ti tộc cùng Tây Cương đại Đô hộ phủ ký kết lượng giải bị vong lục, song phương kết thành chiến lược đồng minh, Tây Cương đại Đô hộ phủ lấy được la ti tộc bộ phận quyền to, vì la ti dung nhập đường sông đế quốc bắt đầu.
Đại lục công lịch 699 năm tháng 7 thượng tuần, tại Tây Cương ngoại giao dưới sự nỗ lực, an âu người thả khí xuôi nam la ti chi chiến, nhưng lấy được Mạc Bắc mỏ vàng 3 thành quyền lợi, lập tức xích địch nhân cũng bách vu khắp nơi áp lực đánh mất đông tiến ý, đằng Cách Lý thảo nguyên đổi lấy một đoạn bình thản kỳ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TxT VP + Doc VP + PRC:


Máy tính: Download


Điện thoại: Download

Tham Gia Group Facbook của Sắc Hiệp Viện
Nơi tụ tập các anh chơi sắc văn trong Sắc Hiệp Viện để chia sẻ, giao lưu, giúp đỡ hỗ trợ nhau trên con đường chơi sắc văn hoặc đơn giản là tán nhảm xả stress thôi ^^
Hướng dẫn tải truyện (Có video hướng dẫn) - FIX lỗi Mega không load trang tải file
Hướng dẫn chi tiết về cách tải truyện trên Sắc Hiệp Viện, từ cách vượt quảng cáo, cách tải file truyện từ host lưu trữ Mega,...
Đọc truyện nhớ dùng App Reader
Sau khi tải file truyện về hay copy file truyện vào máy điện thoại (thấy file trong ổ lưu trữ hay thẻ nhớ của điện thoại) thì nhớ dùng các App Reader đọc file truyện. Đọc bằng app sẽ tiện lợi, dễ dàng hơn và có trải nghiệm đọc tốt hơn. Ae nào chưa có app reader thì tham khảo các app trong danh sách ở trong cái nút đỏ nhé !!!

Ta convert là CONVERT THÔ bằng text gộp từ các group chia sẻ text trả phí thành viên bên Trung nên xin link online hay xin tên tiếng trung thì các ông vui lòng tự google mà tìm. Đừng email hỏi tôi bởi tôi làm gì có đâu mà cho. Còn trong trường hợp nếu cần file raw text gộp của tôi để tự mình làm lại cho dễ đọc thì email cho ta qua địa chỉ email bên dưới. Nhắc lại lại chỉ email nếu cần lấy file text raw tiếng trung để tự convert, nếu ngoài mục đích này vui lòng đừng liên hệ. Email: [email protected]
Tư vấn truyện thì lên group của Sắc Hiệp Viện chứ đừng cmt trên web. Trên đó có mấy nghìn ae sẽ giúp đỡ. Chứ tôi là người up truyện không có nghĩa là tôi thuộc lòng hết đống này mà biết truyện nào giống truyện ae cần để tư vấn nhé !!!

1 Comment
  1. Lão Sắc khi nào rảnh Reup lại bộ này luôn giúp ta với nha. Thank u.

Leave a reply

Sắc Hiệp Viện
Logo

Ae lưu ý là tìm kiếm bằng từ khóa, hạn chế táng nguyên tên truyện vào. Khi nhập từ khóa tìm kiếm thì nhập chữ thường, thử cả từ khóa có dấu và không dấu. Nếu vẫn không ra thì tìm với Google theo cú pháp: Từ khóa + sachiepvien.net (Ví dụ: Mẹ con sachiepvien.net)

Search
Generic filters
Register New Account
Nếu gặp vấn đề với tài khoản thì hãy inbox fanpage hoặc đăng bài trên group để được hỗ trợ.
Reset Password