Nữ cảnh sát nhiệm vụ Tam bộ khúc (full)

Deal Score0
Deal Score0
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

Post theo yêu cầu của lão Hexiec, một người bạn của Ad. Lão Hexiec đâu lên nhận hàng nào, con hàng này của lão đúng là hàng khó kiếm a, ta kiếm mờ cả mắt mới tìm được link down @@!

Truyện là tập hợp của ba truyện con:

1. Nữ
cảnh sát nhâm vụ đơn giản
2. Nữ
cảnh sát chi phức tạp nhiệm vụ

3.
Thần bí nhiệm vụ
Doc + PRC mục lục: Download

Reset Password