Ngu nhạc quốc độ

YÊU THÍCH+2
YÊU THÍCH+2
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

Thể loại: Đô thị (trọng sinh thành ca sĩ)
Tình trạng: FULL
Chất lượng: -70{ced6a4b43f114d1be512adaf2a7a4b9395cd4c79daa27db6c26283a768738f3e} VPedit
Nguồn: Sắc hiệp viện
~o0o~
Giới thiệu:
 kiếp trước là điên cuồng Hàn ngu cơm, kiếp này là Trương Dương con cháu nhà quan. sống lại, ta muốn say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, ta muốn xây thuộc về của chính ta giải trí quốc độ. không giống Hàn ngu, không giống Hàn lưu idol! ! ! 

Download

Загрузка...
Sao chép

Reset Password