Quốc hàng bên trong họp hằng năm (full)

-1
0Ta convert bằng text gộp nên xin link online thì không có đâu. Nếu cần file raw text gộp tự làm hoặc xin tên trung để tự tìm thì email cho ta qua địa chỉ này: [email protected]

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
            Bài này
cực độ YY. Bài này nội dung tuyệt đối nguyên sang, là một trung trường thiên. Vốn
là viết cho mình nhìn, viết ước 2/3, đi vào SIS sau quyết định làm điểm cống hiến,
cảm thấy luôn lặn xuống nước hạ phiến, xem thiếp cũng không tiện. Hiện đang quyết
định nặng viết sau mọi người cùng nhau xem, nếu mọi người hoan nghênh nói, có
vài người vật được cắt giảm, có chút chính trị đề tài được lảng tránh, thịt văn
rất nhiều, nhưng tâm lý hoạt động càng nhiều.
            Bài này
nội dung thừa tự giảng thuật Hồ tổng tại Đài Loan hoa hàng phấn đấu 《 hoa hàng bên
trong họp hằng năm 》
cũng là bản nhân tự tác tự nhìn, có vài người vật sẽ xuất hiện tại bài này ở
bên trong, nhưng đều không phải là trọng điểm, bài này thị giác hòa nhân vật số
lượng đều so 《
hoa hàng bên trong họp hằng năm 》 muốn rộng lớn nhiều lắm, dù sao đến đến đại lục sao.
            Mọi người
yên tâm, sở hữu nữ tính kết cục đều là tốt đẹp. Hơn nữa bài này cũng sẽ không
thái giám đấy, trừ phi mọi người không thích.
            Thứ 1
chương
            ***********************************
            Thuyết
minh: Bài này cực độ YY. Bài này nội dung tuyệt đối nguyên sang, là một trung
trường thiên. Vốn là viết cho mình nhìn, viết ước 2/3, đi vào SIS sau quyết định
làm điểm cống hiến, cảm thấy luôn lặn xuống nước hạ phiến, xem thiếp cũng không
tiện. Hiện đang quyết định nặng viết sau mọi người cùng nhau xem, nếu mọi người
hoan nghênh nói, có vài người vật được cắt giảm, có chút chính trị đề tài được
lảng tránh, thịt văn rất nhiều, nhưng tâm lý hoạt động càng nhiều.
            Bài này
nội dung thừa tự giảng thuật Hồ tổng tại Đài Loan hoa hàng phấn đấu 《 hoa hàng bên
trong họp hằng năm 》
cũng là bản nhân tự tác tự nhìn, có vài người vật sẽ xuất hiện tại bài này ở
bên trong, nhưng đều không phải là trọng điểm, bài này thị giác hòa nhân vật số
lượng đều so 《
hoa hàng bên trong họp hằng năm 》 muốn rộng lớn nhiều lắm, dù sao đến đến đại lục sao.
            Mọi người
yên tâm, sở hữu nữ tính kết cục đều là tốt đẹp. Hơn nữa bài này cũng sẽ không
thái giám đấy, trừ phi mọi người không thích.
            Sẽ không
sắp chữ, thỉnh bản chủ hỗ trợ.
            Nhàn thoại
ít nhất, hiện tại khúc dạo đầu. Đương nhiên hoàn xin mọi người ủng hộ nhiều
hơn, bản chủ cho nhiều kim tệ.
            ***********************************
            Hồ tổng
bởi vì tại hoa hàng xuất sắc kinh doanh công trạng, tại 2015 cuối năm cho bị
Thiên triều hàng không dân dụng quản lý cục độ cao chú ý. Này cấp dưới tứ đại
công ty hàng không trường kỳ lỗ lã kinh doanh, vô luận đầu nhập bao nhiêu,
chính là không lợi nhuận, làm cho hàng không dân dụng quản lý cục lão tổng rất
là đau đầu. Ngày gần đây, nước tư ủy lại đến tứ xí nghiệp lớn điều nghiên, theo
thường lệ bị rất tốt tiếp đãi, bao gồm đủ loại không coi là gì tiếp đãi, điều
nghiên tổ thành viên nhàn hạ là lúc cũng một chọi một đối một ít tiếp viên hàng
không tiến hành rồi khảo sát, kết quả làm cho người ta cảm thán, đồng phục nữ
tiếp viên hàng không vụ chủ động, phối hợp hòa nghiệp vụ chi thuần thục làm cho
khảo sát tổ kiến thức rộng rãi thành viên suy nghĩ sâu xa, nếu chủ quản lãnh đạo
muốn làm kinh doanh tượng trảo này đó tiếp viên hàng không công tác vậy coi trọng,
Tứ gia quốc hữu hàng không xí nghiệp kinh doanh công trạng làm sao có thể khó
coi đến liên cao nhất lãnh đạo đều xem không ở dưới trình độ. Dù sao, quốc gia
cho ngươi lũng đoạn tài nguyên, cho ngươi các loại hành chính tiện lợi, khiến
cho không lỗ hẳn không phải là việc khó, khi doanh khi mệt cũng có thể, như thế
nào nhất mệt chính là hơn mười năm. Nhìn xem cái khác ương xí, người người đều
là bóc lột dân chúng cao thủ, kinh doanh thành công ty hàng không như vậy hàng
năm lỗ lã ương xí thật sự hiếm thấy.
            Điều
nghiên tổ thành viên tại hưởng dụng tiếp viên hàng không chất lượng tốt phục vụ
sau, vẫn là đứng ở độ cao chính trị giác ngộ thượng nghiêm túc viết điều nghiên
báo cáo. Hưởng dụng về hưởng dụng, giao tình về giao tình, dù sao lãnh đạo phân
công chuyện vô luận như thế nào gian nan cũng phải hoàn thành, râu ria liền
giúp các ngươi giấu diếm rơi một ít. Báo cáo cuối cùng cấp thượng cấp đưa ra đề
nghị: Hàng không sự nghiệp sự tình quan phát triển lâu dài đại cục, đề nghị lấy
Thiên triều thiên uy quốc tế hàng không công ty hữu hạn làm làm thí điểm nơi
làm thí điểm, chọn dùng thế giới tiên tiến quản lý kinh nghiệm, tiến cử thế giới
tiên tiến quản lý nhân tài, thăm dò ra một cái phù hợp Trung Quốc hàng không
phát triển đường.
            Nguyên
lai, hàng không dân dụng quản lý cục chức năng điều chỉnh, quốc gia đem nguyên
chúc quân hàng một ít chức năng, như nghiên cứu máy bay lớn, nghiên cứu chế tạo
kiểu mới tài liệu, nghiên cứu chế tạo kiểu mới động cơ đẳng điều chỉnh xong, để
thoát khỏi khác bá quyền quốc gia chú ý, lấy dân hàng trao đổi vì lấy cớ, khai
triển tương lai quốc gia của ta quân dụng chiến cơ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo,
bởi vì sự tình quan toàn cục, quốc gia tăng lên quản lý cục lãnh đạo chức cấp,
đổi mới lãnh đạo, từ Hạo Thiên minh cục trưởng chưởng quản toàn bộ công tác. Về
phần nước tư ủy điều nghiên tổ thuần túy chính là cái cớ, nhưng bốn điều nghiên
tổ thành viên, lại phi thường thích loại này lấy cớ, nhốt đánh vào Caly tiền
không coi vào đâu, khó quên là này trắng noãn non mịn chất lượng tốt tiếp viên
hàng không số lượng, chủng loại cùng phục vụ.
            Khó
trách, trước kia điều nghiên tổ luôn không phát hiện được vấn đề, đành phải lần
lượt tự mình xuống dưới điều nghiên.

            Thiên
triều thiên uy quốc tế hàng không công ty hữu hạn (về sau tên gọi tắt nước
hàng) là Trung Quốc lớn nhất công ty hàng không, tại đối ngoại trao đổi gánh
vát công việc chủ yếu, quản lý cục lựa chọn nó làm làm thí điểm nơi làm thí điểm
là nghiêm túc làm điều nghiên đấy, đầu tiên nó kỹ thuật hùng hậu, nhân lực tài
nguyên phong phú, cụ bị mở rộng các hạng nghiên cứu năng lực, tiếp theo là ở đối
ngoại trao đổi phương diện có kinh nghiệm. Nhưng vấn đề lớn nhất là quản lý vấn
đề, đương nhiệm lão tổng Lý tổng tấm tựa cường ngạnh hậu trường, bảo thủ, khuyết
thiếu tiến thủ. Ở nơi này mấu chốt biến chuyển thời kì, cao tầng nhu cầu cấp
bách thay đổi loại này hiện trạng, cùng lúc tiêu trừ Lý tổng hậu trường lực ảnh
hưởng, về phương diện khác tìm kiếm thích hợp cao tầng quản lý nhân tài. Lúc
này bối cảnh xuống, Hồ tổng tại hoa hàng nổi trội xuất sắc kinh doanh công trạng
đưa tới Ngô cục trưởng coi trọng, đồng dạng là Hoa nhân xí nghiệp, Hồ tổng có
thể đem hoa hàng mang ra khỏi trường kỳ đình trệ tăng trưởng khốn cảnh, đồng tiến
nhập toàn cầu thập đại hàng không tập đoàn, của hắn năng lực quản lý đủ để chứng
minh, duy nhất lo lắng là có thể phủ thích ứng đại lục kinh tế hoàn cảnh. Song
phương trải qua quá nhiều lần câu thông hiệp thương về sau, xác định hợp tác chủ
yếu chung nhận thức, tại lấy được cao tầng khẳng định về sau, cùng Hồ tổng ký kết
nội bộ trường kỳ hiệp nghị, cho này rất lớn quyền lợi quản lý, trước mắt tạm lấy
Phó tổng chức vị. Còn dư lại liền là như thế nào tại công khai trường hợp chọn
dùng quy phạm trình tự đem Hồ tổng nâng lên đài, Lý tổng tại nước hàng xâm dâm
nhiều năm, không sai lầm lớn vô lỗi nặng, hậu trường chưa đổ, Hồ tổng trực tiếp
thế thân khó có thể phục tùng, cho dù miễn cưỡng lên đài cũng khó mà thôi động
đến tiếp sau công tác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TxT Trung + Doc VP + PRC không mục lục:

Máy tính: Download

Điện thoại: Download
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác. À nút tải truyện nằm ở dưới cuối bài viết nên chịu khó lướt xuống cuối, qua phần giới thiệu nhé ^^
Cách tải truyện & Cập nhập hướng dẫn mới cho hệ thống quảng cáo mới
Sắc Hiệp Viện vừa đổi sang hợp tác với bên hệ thống quảng cáo của đối tác mới nên anh em đặc biệt lưu ý và dành chút thời gian xem bài hướng dẫn mới nhé. Nhất là các ae mới, lần đầu đến với Sắc Hiệp Viện
Đọc truyện nhớ đùng App Reader
Sau khi tải file truyện về hay copy file truyện vào máy điện thoại (thấy file trong ổ lưu trữ hay thẻ nhớ của điện thoại) thì nhớ dùng các App Reader đọc file truyện. Đọc bằng app sẽ tiện lợi, dễ dàng hơn và có trải nghiệm đọc tốt hơn. Ae nào chưa có app reader thì tham khảo các app trong danh sách ở trong cái nút đỏ nhé !!!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sắc Hiệp Viện
Logo

Ae lưu ý là tìm kiếm bằng từ khóa, hạn chế táng nguyên tên truyện vào. Khi nhập từ khóa tìm kiếm thì nhập chữ thường, thử cả từ khóa có dấu và không dấu. Nếu vẫn không ra thì tìm với Google theo cú pháp: Từ khóa + sachiepvien.net (Ví dụ: Mẹ con sachiepvien.net)

Search
Generic filters
Register New Account
Nếu gặp vấn đề với tài khoản thì hãy inbox fanpage hoặc đăng bài trên group để được hỗ trợ.
Reset Password