Trả hàng bác ABCXYZ ABCXYZ

Deal Score0
Deal Score0
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

Bác yêu cầu 5 truyện thì ta chỉ làm được 4 cái thôi: Dâm thục mỹ phụ – tố cầm + Dân quốc nhũ phụ + Hào môn dục sử + Trung Hoa nương sườn xám tất chân nữ anh hùng. Truyện còn lại thì ta không tìm được bản TXT.


Загрузка...
Sao chép

Reset Password