Tuyển tập đồng nhân đấu phá thương khung

Deal Score+2
Deal Score+2
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

Một tuyển tập các truyện đồng nhân của truyện đấu phá thương khung của một bác đã tổng hợp và chia sẻ. Ad chắc cũng không cần phải giới thiệu hay tóm tắt gì nhỉ bởi đối với các sắc lang thì các truyện đồng nhân đấu phá thương khung có lẽ đã quá quen thuộc, nghe tên là biết nó thế nào rồi =))


Загрузка...
Sao chép

Reset Password