[YY] Đại minh cướp biển

YÊU THÍCH0
YÊU THÍCH0
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
Đại Minh những năm cuối, thân lâm loạn thế trong lúc đó, thời thế tạo anh hùng, trai hiền nhi tự nhiên rút đao phấn khởi, kêu gọi nhau tập họp đại trên biển, tung hoành giữa thiên địa!


Загрузка...
Sao chép

Reset Password