[YY] Bĩ tiên

YÊU THÍCH0
YÊU THÍCH0
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】

Cửu thiên thế giới, cửu thiên tháp. Nhân loại một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất xi hoàng vạn năm trước hòa tiên giới chống lại, lấy phàm nhân chi khu đem tiên nhân đánh bại, thiên đạo băng phôi, đem phàm nhân đại thế giới hóa thành chín thế giới, thiết lập cửu thiên tháp! Nhưng cử động lần này bị mất vô số tu sĩ tiền đồ, trong chín ngày tất cả nhân loại, phi thăng vô vọng! Khả tiên nhân thiên đạo, trường sinh vĩnh hằng, há có thể nhân bản thân tư lợi mà đoạn! Ngũ trọng thiên chú khí môn tông sư…


Загрузка...
Sao chép

Reset Password