[YY] Dị năng chi đào vận nhân sinh

YÊU THÍCH0
YÊU THÍCH0
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
chu cường, một người bình thường nam nhân, lại nhân ngoài ý muốn mà ủng sở hữu dị năng, điểu ty nghịch tập bạch Phú Mỹ. Tập đoàn thiên kim không được sao? Kiều tiểu Laury thực nghịch ngợm? Yêu mị nữ vương rất cao ngạo? Ra, xếp thành hàng toàn bộ nằm xuống! Phú nhị đại rất ngưu? Hồng nhị đại thực điêu? Ca đưa một mình ngươi tự, cút!


Загрузка...
Sao chép

Reset Password