[YY] Ma tăng

Deal Score0
Deal Score0
Anh em chưa biết cách tải thì xem hướng dẫn cách tải truyện ở đây này: XEM HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn làm eboọk prc (có mục lục và không có mục lục) với Mobipocket Creator: XEM HƯỚNG DẪN
Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện khi mang truyện đi nơi khác nhé

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
ma, là sở hữu sinh linh địch nhân. Bất kể là yêu, vẫn là nhân, thậm chí trong truyền thuyết tiên, thần… Yêu giới đối ma, chỉ có một nguyên tắc: Ma, tức chém! Tiểu hòa thượng điêu thiên người mang ma tính, là trời sinh, vẫn là bởi vì? Là thành ma, vẫn là thành Phật? Vì tình vì yêu, làm tâm trung công nghĩa, ngay cả thành ma thì như thế nào?


Загрузка...
Sao chép

Reset Password