Archive: Tháng Mười Hai 13th, 2018
ĐỀ CỬ

Sinh vật nguyên trùng (1-76 chương)

Nội dung giới thiệu vắn tắt: Ta gọi tiểu tuấn, năm nay mười tuổi, đang ở J thị lên tiểu học lớp năm. Ba ta là một cái nhà khoa học về sinh vật, nhưng là thường xuyên bởi vì phải tiến hành một ít khoa học nghiên cứu mà không có thể ở gia, vừa đi ...

Reset Password